Return to Website

Sibalenhon Web Forum

Welcome to our Sibalenhon Web Forum and feel free to share your views/outlooks for the development of our beloved island Sibale!

Maliy kamo, kita'y mag-kamustahan ag mag suyat it ato mga pananaw at kuro-koro, subaleng usa kina sa parayan adong lalung mapaganda pa nato ka ato pinalanggang banwa!

---------------------------------------------------------------------

 PLS. READ THIS FIRST!

This Forum is intended to encourage public debate.  We expect people to differ - judgment and opinion are subjective things, and we encourage freedom of speech and a marketplace of ideas.  

However, due to unprofessionalism of some users that we have observed lately, "RULES IN POSTING" is hereby instituted.  This serves as guidelines for us especially for those individuals not putting their real names,  their posting(s) will be deleted and the Internet Protocal (IP) address will be banned effective 13 September 2007, for the following grounds:

 

- Any things or materials contain vulgar, profane, abusive or hateful language, epithets or slurs, text or illustrations in poor taste, inflammatory attacks of a personal, racial or religious nature, or expressions of bigotry, racism, discrimination or hate.


- Any things or materials that are defamatory, threatening, disparaging, grossly inflammatory, false, misleading, deceptive, fraudulent, inaccurate, unfair, contains gross exaggeration or unsubstantiated claims, violates the privacy rights of any third party, is unreasonably harmful or offensive to any individual or community, contains any actionable statement, or tends to mislead or reflect unfairly on any other person, business or entity.

 

As per above rules, we reserve our right to remove any content posted in this forum at any time for any reason. 

 

Note: If necessary, you may request from the Web Forum Management about the IP address of any person violating this newly established Sibalenhon Web Forum's Posting Rules, for any legal action.  However, prior to release and banning of an IP address, we encourage you that you first present or post your request in this forum for public dialogue and deliberation to provide a fair action against such person or party involved.

Thanks for your cooperation.

By: Sibalenhon Web Forum Management

 

                

Sibalenhon Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Re: Re: From the Mayor's Desk.....Waterworks!

Hello Ralph,

Si Manong Enteng Fadri kali. Ang Masudsud Waterworks ay working very well. Hindi nasayang ka inro bulig, sa klaro yang pagkaramo ka nakinabang it inro bulig. Ako bilang Chairamn it Masudsud Waterworks ay ginagawa ko ang lahat para ang tubig ay makarating sa mga kabahayan kahit ito ay nasa bundok pa. Katunayan, ang sitio Banilad ay malaki na ang pakinabang sa Masudsud Waterworks. Halos kalahati ng distansya ay nabawasan sa pag-igib ng tubig. Hindi lang naman ikaw ang tumulong sa Masudsud Waterworks, nandyan ang mga Rafols Family, Fallarme Family, Fradejas Family, Sartillo Family, Atillano Family. Pero ang malaki ang naitulong sa Masudsud Waterworks ay si Mayor Boyet at Dra. Babeth Cipriano. Nagawa nyang tumulong kahit wala pa sya sa pwesto. Kailangan namin ay pondo para pambili ng water meters. Salamat toto sa concerned mo.

Re: Re: Re: Re: From the Mayor's Desk.....Waterworks!

Dear M. Enting,

It's a good news, na patuloy na nakikinabang ang mga taga masudsud dyan sa water system, yun lang naman ang nais nating malaman, nothing more, and patuloy naman akong susuporta sa ikaando ng barangay masudsud para sa ating lahat yan na taga masudsud. sorry kung may mali sa word na ginamit.

Regards,
Ralph

Re: Re: Re: Re: Re: From the Mayor's Desk.....Waterworks!

Ralph,

Salamat sa inro bulig ni Merwin sa Masudsud Waterworks. Uya ra namo gi limti ka inro bulig. Maramong salamat gihapon kang Benjie Fajilago, sida ay nagparaya it usang rolyong pe.e hose. Ag rako nakong pasalamat kang nawalang Benjie Fetalino, sa ida bank account ni rayan kag mga kwartang naibulig sa Masudsud Waterworks. Usa pa si Benjie Fetalino it nag-asikaso sa pamaraka it mga gamit sa ato patubi. Pagkarako ka ida naging bulig. Toto, regards sa lahat

Manong Enteng

Re: Re: Re: Re: Re: Re: From the Mayor's Desk.....Waterworks!

Dear M. Enting

Rahali yang kami nak hanra magbulig sa masudsud,

Regards,
Ralph