Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Store utbyggingsplaner i Ustaoset Sentrum!

Hei,

Jeg har tatt del i debatten rundt de planlagte utbygginger i Ustaoset Sentrum etter å ha blitt informert om disse fra bl.a. "Ustaosets Venner", som jeg takker for dette. Etter å ha sett hva som bl.a. er oppført på "Solheim-tomten" litt vest for Sentrum, er det mange av oss som frykter hva som blir det neste.

Jeg har derfor forfattet et innlegg i Hallingdølen som jeg med dette ønsker å dele med lesere i dette forum.

++++++++++


Til Redaksjonen i Hallingdølen
Cc Hol Kommune
Ustaosets Venner v/Finn Greve Isdahl

Leserbrev i Hallingdølen.

++++++

Utbygging på Ustaoset – kommunale krav til retningslinjer for estetikk og totalplanløsning.

Med kun 45 års fartstid på Ustaoset, først som mange-årig gjest hos en av de etablerte hytte-familiene og i de siste 30 år som hytte-eier på Ustaoset, er vel jeg for en nybegynner å regne. Men – jeg er kanskje en av veldig mange som har lært Ustaoset å kjenne en annen vei enn dem som har vært der i generasjoner, enten som fastboende, eiendomsbesittere, Kommunale enheter eller som 3. og 4. generasjons hytte-eiere. Vi er avhengige av å leve best mulig sammen i dette lille samfunnet og ikke minst ta hensyn til hverandre. Naturen og stedet er sårbart.

I forbindelse med en rekke «nye» prosjekter i og rundt Ustaoset, er det mange som reagerer på hva som er «planlagt» og foreslått. Dette fordi mange av disse prosjektene bryter estetisk og i volum i forhold til hva som har vært og er en del av dette stedets særegenhet. Noen hytte-eiere har derfor gått sammen i en gruppe - «Ustaosets Venner» - som ønsker å belyse dette nærmere, hvilket har ført til reaksjoner fra noen av de involverte i prosjektene.

Vi er alle glade i Ustaoset for det det er og har vært – men ikke minst hva det skal være for oss og de neste generasjonene fremover. Derfor ser jeg ikke noe problem i at en interessegruppe som gjerne vil ta vare på det særegne ved dette flotte stedet, tar aktivt tak i dette. Vi har sett på den litt «klattete» utbyggingen som har funnet sted forskjellige steder i fjellet, også ved og rundt Ustaoset med forundring og har savnet en grundig, uavhengig og objektiv evaluering av hva som kan, skal og bør gjøres.

Det er mange som ikke hører eller ser noe om utbygginger før gravemaskiner står klare og det er for sent å komme med noen innvendinger. Mulig vi sover i timen, men jeg tror at mye går under «radaren» fordi vi (litt slappe hytte-eiere) ikke følger med fra dag til dag på disse sakene. Derfor er det flott at noen løfter dette opp i dagen for oss alle.

Det jeg (og andre) i tillegg har satt et lite spørsmålstegn ved, er om det er helt objektive øyne som har sett, vurdert og bestemt en del av det som har skjedd og er foreslått skal skje på Ustaoset. Det er ikke til å komme utenom at det vil være interessekonflikter mellom utbyggere og beboere – det er et kjent fenomen fra nesten alle steder i landet der noen ønsker å bygge i nærheten av etablerte hus og hytter. Forandringer er man veldig skeptiske til – det er iboende. Men – noe helt annet er at de som har kommersielle interesser i slike prosjekter også sitter i organer som kan være med på å påvirke betingelsene for hvordan utbygging og utvikling foregår.

De som har tatt tak i dette nå, gjør det neppe for egen kommersiell vinnings skyld eller for å stoppe all videre utvikling på Ustaoset. Men, de setter lys på noe som mange har savnet og som vi har sett uheldige resultat av andre steder der utbygging uten stramme føringer har ødelagt identiteten til små lokal-samfunn.

De 3-4 prosjektene som nå er under vurdering består av 150-160 nye boenheter i et lite område rundt Ustaoset sentrum. I tillegg er det lagt opp til parkeringshus/plasser for 350-370 biler. Dette er en enorm økning i forhold til det totale antall boenheter og biler vi snakker om i dag.
Da er det ytterst viktig at denne utviklingen blir gjort på en koordinert og betryggende måte for stedet, beboerne, brukerne og ikke minst naturen. Jeg håper derfor at «Ustaosets Venner» sammen med utbyggere og kommunale enheter, kan finne frem til estetiske løsninger som lar seg forene med de interesser disse representerer. Noe av det som i dag er foreslått, vil bryte med Ustaosets tradisjoner.

Jeg ber derfor om at Hol Kommune tar en umiddelbar, ny, objektiv gjennomgang av det som nå ligger på tegnebrettet der inhabile personer ikke tar del i en slik debatt. Formålet med en slik gjennomgang må være å sette nye rammebetingelser og retningslinjer for all videre utbygging av større prosjekter. Dette bør kunne skje i samarbeide med «Ustaosets Venner». Da vil vi kunne finne fram til løsninger som er med på å sikre en harmonisk videreutvikling av dette flotte stedet.

Kanskje vi skulle bruke noen av de gode intensjonene som ligger i Fjellvettreglene – snu i tide og lytt til erfarne fjellfolk!

Med vennlig hilsen.
Morten Andvig