Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Status

• Fylkesmannen i Buskerud (Skogbruksenheten) har omsider - over 6 måneder etter at klagen ble sendt - ferdigbehandlet min klage sendt 24. januar 2018 over ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet: I brev datert 30. juli 2018 vedtok FMBU å avvise klagen fordi undertegnede ikke "har rettslig klageinteresse"! All ære til Hol og Hemsedal kommuner som da de ble kjent med min klage umiddelbart begrenset ekstraordinær båndtvang til områder under 1000 moh.

• FMBUs vedtak var ikke overraskende; det kan ikke være enkelt for FMBU å være sandpåstrøer for kommunale vedtak når kommunene åpenbart ikke kjenner til lovbestemmelsene, jfr. Ål kommunes "begrunnelse" (se over) for ekstraordinær båndtvang i hele kommunen.

• FMBUs behandling av klagen har vært skandaløs fra første dag. FMBU har trenert klagebehandlingen i over et halvt år, men måtte omsider ta stilling til klagen. For i det hele tatt å få klagen behandlet har jeg 5 - fem - ganger måttet be om bistand fra Sivilombudsmannen.

• Det er videre kritikkverdig at samme saksbehandler som behandler min varsling av ulovlige bestemmelser om utvidet båndtvang i Hallingdal, er den som på FMBUs vegne vedtar å avvise min klage over ekstraordinær båndtvang i Hallingdal begrunnet med at jeg ikke "har rettslig klageinteresse". Det er derfor god grunn til å vurdere om FMBUs trenering av klagen er en ulovlig gjengjeldelse etter forsvarlig varsling.