Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Ustaoset-Fjellandsby....? Hvem Hva Hvor ?

Kan noen informere litt om status på "ustaoset-fjellandsby" ?

Jmf:
http://www.ustaoset-fjellandsby.no/

"Ustaoset Fjellandsby utarbeider nye sider. Kommer i august 2006. Kontakt Ustaoset Fjellandsby A/S på tlf 23310060"


Jmf:
http://www.vindegg.no/vaerkamera.html er det ikke så stor byggeakttivitet,-

Karivollen

Web-sidene til "Ustaoset Fjellandsby" er fortsatt ikke oppdatert, men 41 leiligheter på Karivollen annonseres til salgs på FINN.no:

http://www.finn.no/finn/realestate/object?finnkode=8365053

I motsetning til leilighetene i Ustaoset Hotell skrives det at det gjelder utleieplikt, men mellom linjene kan en lese at eier i stor grad kan unndra seg utleieplikten ved å tilby utleie i ukurante perioder:

"Det hviler en utleieplikt på leilighetene. Dette innebærer at hver enkelt seksjon skal i minst 50% av året være disponibel for utleie via Ustaoset Booking. Eier av hver enkelt seksjon bestemmer i stor grad når på året leilighetene skal være for utleie."

I annonsen står det videre: "Prosjektet Karivollen ... blir et kjempeløft for Ustaoset ... Ustaoset står foran en betydelig opprustning. Hotellet, Ustaoset sentrum og Karivollen får et stort kvalitetsmessig løft når nye servicetilbud og boenheter bygges ut."

Er det fortsatt noen som tror på dette luftslottet?

Ustaoset Hotell

Nok en leilighet i Ustaoset Hotell er nå lagt ut for salg:
http://www.finn.no/finn/realestate/object?finnkode=9381466

Annonsen er forøvrig saklig og grei, bl.a. med omtale av utleiekonseptet:

"Leilighetene blir organisert som et borettslag som administreres av advokatfirma DLA Nordic. Det er lagt opp til innskudd på 25 % og valgfri nedbetaling av andel fellesgjeld. Utleie konseptet: Leiligheten blir solgt med en utleieklausul hvor kommunens krav er at leiligheten tilbys for utleie 50% av året gjennom et felle utleie system som blir Ustaoset Booking AS. Det er lagt opp til at selger skal benytte leiligheten i feriene dvs : jul og nyttår, vinterferie, påskeferie, skarverennet, høstferie , samt 2 uker av sommerferien. I tillegg kan eieren benytte leiligheten dersom den ikke er utleid 2 uker før den aktuelle datoen. Utleie vil foregå gjennom Ustaoset Booking AS som er lokalisert på hotellet. 30% av utleie inntektene vil gå til selskapet og 70% til eier av leilighet. Booking selskapet vil besørge renhold , skifting av sengetøy og alle praktiske gjøremål i forhold til leietaker."

"Fellesutgifter: Kr. 6 006 Husleie: kr 6006 ,- pr mnd forutsatt en rente på 4,5 % med avdragsfritt lån de første 5 årene. Husleien inkluderer: drift av brl, vedlikehold av svømmebasseng, felles strøm, kommunale avgifter, felles forsikring for bygget, trappevask, snømåking, tilskudd til driftselskapet og andre felles driftutgifter. Fellesgjeld: Kr. 1 342 500"

Re: Ustaoset-Fjellandsby....? Hvem Hva Hvor ?

Jeg måtte sjekke det som Fjellvandrer har sitert og det er jo faktisk sant at dette står i prospektet:
"Det er lagt opp til at selger skal benytte leiligheten i feriene dvs : jul og nyttår, vinterferie , påskeferie, skarverennet, høstferie , samt 2 uker av sommerferien."
Selger, som det refereres til i prospektet kan da ikke være en evt. kjøper såvidt jeg kan forstå ?!?!
Og da spør jeg som tidligere: - Hvor stort er markedet for å selge disse leilighetene som bare kan brukes utenom alle ferier?
Kan det resultere i uferdige bygg?

Selger eller eier?

Det er nok en slip-of-the-pen når det står at "SELGER skal benytte leiligheten i feriene dvs : jul og nyttår, vinterferie , påskeferie, skarverennet, høstferie , samt 2 uker av sommerferien." Det fremgår av neste setning: "I tillegg kan eieren benytte leiligheten dersom ...". Det skal nok være eier i begge tilfeller; hvem hvem vil kjøpe?

Det er ikke så greitt for selger å skille mellom mine og andres penger, ref omtalen av konkursen til Norhytta.

Der ryktes forøvrig at ferdigstillelse av Karivollen nå er utsatt til 2. kvartal 2008... Time will show the wiser.

Re: Ustaoset-Fjellandsby....? Hvem Hva Hvor ?

Desverre er nok utbygger/selger feil sted å henvende seg hvis man lurer på når dette er planlagt ferdig. Hvis Fjellvandreren hadde fulgt med i timen ville han vært klar over at byggestart er utsatt på grunn av at saken ikke er ferdig behandlet. Godkjennelsen av bebyggelsesplanen er påklaget av "Ustaosets Venner", og er gitt oppsettende virkning mens man behandler klagen hos fylkesmannen.
I denne klagen ligger også påstand om at hele utbyggingen skal utsettes til det er vedtatt ny reguleringsplan for Ustaoset, et arbeid som er påbegynt, men hvor det er noe usikre estimater for fullføring på grunn av den uavklarte bebyggelsesplanen.

Når det gjelder dine påstander om høyder er det også her skjedd ganske mye, slik at de opprinnelige planene som ble debattert i påsken ikke lenger gir et korrekt bilde av utbyggingen.

Status er altså at utbyggerene ikke har anledning til å starte arbeidet, med unntak av den indre rehabiliteringen av hotellet som går sin gang. Om "Time will show the wiser" kan nok være, men per i dag er det "Ustaosets Venner" som må ta ansvaret for at utbyggingen ikke er igang.

Re: Ustaoset-Fjellandsby....? Hvem Hva Hvor ?

Har fulkgt denne saken fra tid til annen, og ser stadig mer av sanneheten i ordtaket "Hva skal man med fiender som har slike venner?"

Det er jo ikke rart at der intet skjer med Fjellandsbyen, de får jo ikke lov. Met det er vel ikke lenge vi må vente før disse såkaldte 'Vennene' nå lekker ut at man ikke må stole på slike utbyggere som ikke klarer å holde sine lovede frister for byggestart og ferdigstillelse...

Re: Ustaoset-Fjellandsby....? Hvem Hva Hvor ?

Det er frekt når representanter for Utbygger – selvsagt anonymt – gir Ustaosets Venner skylden for at utbyggingen (”revitaliseringen”) av Ustaoset sentrum ikke er kommet i gang! Når Fylkesmannen stoppet byggestart er dette helt som forventet. Allerede for et år siden, under overskriften ”Seriøst – eller spekulasjon?”, skrev jeg bl.a:

”Dess mer jeg graver i saken, dess mer overbevist blir jeg om at de som har forhåpninger om at ”Fjellgaten” og ”Karivollen” skal fornye Ustaoset, blir skuffet. Det er mye som skurrer; gamle servitutter, reguleringsmessige forhold (”varme” vs ”kalde” senger), manglende finansiering – og trolig galt prosjekt i forhold til målgruppen. Hvem vil investere 400 mill. på Ustaoset? Det virker heller ikke som om utbyggerne ønsker å realisere prosjektet. For meg virker det som om prospektene er laget for å skape et røykteppe over det saken trolig dreier seg om: Hvordan utløse de skjulte verdiene som ligger i hotellet. …

En seriøs utbygger som planlegger et prosjekt til 400 mill kr ville engasjert en nabokontakt for å forsøke å løse konflikter på et tidlig stadium. Det virker for meg som om utbyggerne i stedet ønsker motstand, at forslaget er en provokasjon for å realisere helt andre mål? Da er det nærliggende å tenke seg at hotellets eier lar bygget forfalle, i håp om å få seinere godkjenning til å gjøre bygget om til selveierleiligheter. Naboprotester har jo tilsynelatende gjort det umulig å ”revitalisere” området rundt hotellet.”

Ifølge oppslag på hotellet gjenåpner Ustaoset Hotell “medio mars 2007”. Vi får håpe det beste.

Re: Ustaoset-Fjellandsby....? Hvem Hva Hvor ?

Nå har jaggu konspirasjonsteoriene begynt å florere også. Dette er jo patetisk.

Vegen videre?

Patetisk? Konspirasjonsteori? Fjellandsbyen Ustaoset endte i hvert fall som forventet. I stedet for å bry seg om anonyme provokatører som "Positiv" er det viktig nå å se fremover. Slutten på "Fjellandsbyen Ustaoset" må bli starten på "revitaliseringen" av Ustaoset sentrum.

Utbygger har vel innsett at det ikke blir noen utbygging av Ustaoset sentrum uten i samarbeid med naboer og offentlige interesser. Forhåpentlig vil utbygger legge til rette for et rådgivende utvalg med bred deltakelse fra naboer, Ustaoset Vel, offentlige instanser o.a. som kan bidra til å løse konflikter undervegs i reguleringsprosessen.

Ingen, verken utbygger eller naboer, kan forvente å få fullt gjennomslag for sine interesser. I stedet må en finne fram til praktiske kompromisser mellom hensynet til utbyggers prosjektøkonomi, eksisterende bebyggelse og offentlige hensyn, bl.a. parkering og vegløsning.

Tiden har løpt fra konseptet "Ustaoset Fjellandsby", det er neppe tilstrekkelig etterspørsel etter dyre "borettslagsleiligheter" i dagens marked.

Jeg er overbevist om at kommunale myndigheter vil se positivt på en delvis omregulering dersom Utbygger, i forståelse med naboer og Vel'et, kommer fram til et blandingskonsept bestående av både borettslags- og evt utleieleiligheter (hotelldrift) og selveierleiligheter som legger grunnlag for en opprustning av fellesområdet og samtidig kan bidra til å sikre driftsgrunnlaget for Ustaoset Hotell.

Et slikt konsept innebærer at deler av overskuddet vil brukes til å sikre hotelldriften og opparbeide fellesarealer, men det burde fremdeles være mulighet for utbygger å sitte igjen med et pent overskudd. Det er vel slik de eksisterende appartementsbyggene er blitt til?

Det er fullt mulig å skape en vinn-vinn situasjon, men det krever vilje til samarbeid fra alle parter. Første steg i denne prosessen er å se fremover og identifisere felles muligheter. Lykke til!

Re: Ustaoset-Fjellandsby....? Hvem Hva Hvor ?

Fakta: Fjellvandrer, og andre, ønsker nok ikke at Fjellandsbyen "blir til" på samme måte som appartementene. Appartementet på østsiden av hotellet ble bygget på prinsippet 'bygg billig - selg dyrt', og var en desperat handling for å skaffe midler til hotellet.
Resultatet kommer blandt annet til syne i dag, da enhver bebyggelse på baksiden mot skarvet fratar flere av leilighetene sin utsikt. Dette var selger/utbygger fullt klar over (og forsåvidt kjøper, men det er en annen diskusjon), men dette var et grep som sikret flest mulig leiligheter til minst mulig kostnad og areal.

Når det gjelder den nye reguleringsplanen har jeg bare en kort kommentar, "Ustaosets Venner"s ønskelige planprosess vil sannsynligvis vise seg å være dyrere enn de tror, og jeg har en sterk følelse av at resultatet vil bli verre enn de håper. Men, jeg håper likevel at vi alt i alt kommer ut med et resultat som tjener Ustaoset som helhet.

Samarbeid kan gi resultater!

Gitt renteutviklingen, stort utbud av liknende prosjekter i fjellet og konjunkturutviklingen i Norge og ellers i verden, kan dette bli siste mulighet for å få gjennomført en utbygging i denne omgang.

I og med at man nå tar et steg tilbake og begynner med en reguleringsplan, håper jeg det kan være mulig å få til et samarbeid som resulterer i en plan som alle kan leve med. Da vil det også bli enklere og raskere å få planen godkjent.

Er ikke planen godkjent innen høsten, vil mange potensielle leilighetskjøpere ha mer enn nok med å betale rentene på huslånet. Ny leilighet på fjellet vil komme i andre rekke.

La oss derfor gjøre et helhjertet forsøk på å samarbeide fra starten!

Om forumet skal bli et konstruktivt debattforum der man kan lufte ideer og gi tilbakemelding på disse, er det så mye lettere å diskutere og finne løsninger om man vet hvem man diskuterer med og hvilket ståsted disse har.

Mange liknende fora har en politikk der nye anonyme innlegg fjernes. Kanskje det hadde vært en bra begynnelse – eller tar jeg feil? Det viser seg at det er tilhengerne av utbygging som fremstår anonymt. Har man grunn til å frykte en eller annen reaksjon om man står fram med navn og at det derved er nødvendig å godta anonyme innlegg?

Ønske nr 2 er at forumet også kunne formidle skisser og andre vedlegg. Webmaster: Er det teknisk umulig?

Rolf Einar Eriksen
Ustaoset Appartement