Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
FORSLAG TIL USTAOSET VEL STYRE - ÅRSMØTET 2006

FORSLAG TIL USTAOSET VELS STYRE. Legges fram som egen sak for årsmøtet foran valget på nytt styre 5.08.06.

Undertegnede har på nettstedet www.vindegg.no og i øvrige sammenhenger gitt uttrykk for at dersom betydelige nye utbygninger finner sted i Ustaoset sentrum -lokale parkeringskjellere tatti betraktning - vil en likefullt i fortsetningen kunne rammes av traffikkale uveisomheter.

Etter at den reduserte bebyggelsesplanen inklusive privat parkering under bebyggelsen ble vedtatt 14.juni 06, har min research forsåvidt bare bekreftet at løsningene kommunen nå har avtalt med utbyggerne om de trafikkmessige forholdene bakenom Rv 7 - inn og utkjøring ved sentret - i overveiende grad er `kosmetiske`,og i følge representanter for Statens Vegvesen, Buskerud 16.06.06- ikke egnet til å virkelig løse de trafikkale besværlighetene på
de mange sterkt befolkede dagene ut igjennom året. I avtale med ledende aktører i hyttebyen vår, legger jeg fram følgende:


"1. Den opprinnelige planen for full omlegging av Rv7- trafikken på Ustaoset, synes politikere og planleggere i Statens Vegvesen å ha løpt fra sitt ansvar; særlig synes det som om Buskerud Fylke skjemmer seg ut i mangelen på oppfølging. Planen, som helt vil fjerne de "trangbodde" trafikkproblemene i vårt sentrum, går rett og slett sett fra øst ut på å senke Rv7 `langsomt`ned rett før den nåværende NSBstasjonen og videre ned på venstrekurven til NSB`s jernbanespor og inn i tunnel i fjellet straks vest for hotellet; samtidig forutsettes det at jernbanetraseen rettes ut over Ustavika. Det blir da skapt et mellomrom mellom det nye NSB-
sporet og den hevede Rv7`en.

FORDEL: I dagens venstrekurve (fortsatt sett fra øst) på Rv 7 ca. vis a vis Bua eller så - som ved foretatt ombygging omgjøres til lokal `bygdevei`- lager man en underkjøring under den nye opphevete Rv7.
I området innerst i "Ustavika", hvor vannet pumpes ut mellom det nye NSB-sporet og nye Rv7 - blir det nå
anlagt et omfattende og rimelig lavt bebygget parkeringsprospekt som estetisk og i høyden må stå i forhold til den øvrige bebyggelsen i sentrum. Her blir det snakk om plass til et helt annet antall bilparkeringer enn det øvrige planer har kalkulert med. Hvordan eierskapet og investeringer tilknyttet parkeringsprospektet blir fordelt, tar jeg som planpåminner om dette eldre veiomleggingsforslaget ikke standpunkt til her.


ULEMPE: Dette eldre planforslaget vil minst kreve regionen Buskeruds deltakende investering og supervisjon, for ikke å si betydelige uttellinger over Statens Vegvesens budgetter; dessuten med de bevilgninger NSB til nå har rådet over - ser ikke denne omleggingen så enkel ut. Bl.a. nevnes det at NSB ved en utretting, kunne få"lyst til" å sløyfe stans på Ustasoet av økonomiske grunner. - Vel.

2. PLANPÅMINNERS KOMMENTAR:

Historisk vet man at politikere og ingeniører tidligere just ved f.eks. anlegging av Bergensbanen tenkte stort.
Vi lever nå i et postmoderne samfunn med mere komplekse samfunnsforhold, og kanskje mindre samferdselsdristig tenkning og satsing fra ansvarlige politikere?
Men det er en ting politikere /planleggere er nødt for å låne øre til og det er om en riksvei, som stamvei eller ei - har dekket sin sikkerhet. Og - får Øvre Buskerudregionen og Hordaland-regionen/Bergen gjennomslag for sine planer for ekspansivt næringsliv og reiseliv - burde det bli mer fart i plansammenhengen med Hardangerbrua og miljøtunnellene under Vidda.

Uansett enkelthetene og tidsfaktoren i denne større sammenhengen, innser de fleste at øst-vesttrafikken gjennom Hol og flaskehalsen Ustaoset i de forestående årene vil stille mange ganger økte krav til trafikkeffektivitet og sikkerhet - hvis da f.eks. ikke Vidda blir vinterstengt i åresvis og vi `aldri` får stamveistatus for Rv7 Gol - Ustaoset -Bergen.

Medio juni- 2006: Jeg er ikke under dagens planlegging, prosjektering og vedtak så langt for Ustaoset isentrum i stand til å se at det trafikkale Ustaosetspørsmålet er løst - uten at Rv7 legges om. Vi kan av sikkerhetsmessige grunner ikke stort lenger ha tungtrafikken dundrende gjennom sentrum. Det hevdes nå at riksveien skal få `turiststatus som miljøvei` og således legge en demper på `ivrige trafikkanter.` Er noen overbevist av
dette? " Dumper i veien" kanskje? - Desverre ser jeg år og tider foran meg med store trafikkproblemer på Ustaoset - hvis da ikke `underet` skjer - og de ansvarlige skulle få ånden over seg. Den som lever, får se.

Fåvang i Ringebu 17.juni-2006. JO JACOBSEN
kulturøkolog