Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
På tide med nytt styre i Ustaoset Vel ?

Med den pågående utbyggings-debatt savner jeg et utspill fra styret i Ustaoset Vel som reflekterer flertallet blandt medlemmene.Vinterens underskrifts-kampanje og hendvendelser i Hol Kommune er godt nok bevis på dette.


Som medlem i Ustaoset Vel virker det som noen av styrets medlemmer føler seg innhabile i denne saken. Dersom det er tilfelle,- bør disse styremedlemmene vurdere sine stillinger snarest.


Jeg oppfordrer derfor valgkomiteen å gjennomføre en uravstemming blandt medlemmene før man setter opp forslag til nytt styre, slik at den nye styre sammensetning gir et riktigere bilde av medlemmenes oppfatning av fremtidsplanene.

Re: På tide med nytt styre i Ustaoset Vel ?

Før man ber styret i Ustaoset Vel utale seg i denne saken er det vel to saker som bør avklares:
1. Hvordan fordeler medlemmene seg i denne saken? Det er sålangt ikke foretatt noen form for undersøkelse av dette, og styret har dermed ikke noe grunnlag for å utale seg på vegne av flertallet.

2. Hvordan skal en slik utalelse balanseres? Ønsker man at styret kun utaler seg slik flertallet ber om, eller vil man ha en mer balansert holdning hvor man belyser begge sider av saken? I det siste tilfellet innkludert en beskrivelse av fordelingen blandt medlemmene.

At mange skrev under på kampanjen, (innkludert Wenche Foss, som jeg ikke kan minnes å ha sett på Ustaoset de senere år) og at det også er mange som har henvendt seg til Hol Kommune gir ikke grunnlag for å hevde at det er flertall hverken den ene eller andre veien i Ustaoset Vel.

Når det gjelder habiliteten til styret ser jeg på dette som uproblematisk, all den tid Ustaoset Vel ikke er involvert i saken. På den annen side, om flertallet på en generalforsamling anser habilitet som et problem er det selvfølgelig mulig å stille krav om dette. Jeg går da naturligvis utfra at man vil være like restriktive enten medlemmet er for eller mot planene.

Til sist vil jeg minne om at Ustaoset Vel har flere saker å ta seg av enn denne utbyggingen, og at det er flere forhold som må spille inn i sammensetningen av et styre enn bare denne saken.