Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
"Dagen derpå" for Ustaoset Vel - en smule utviklingshistorie...

`DAGEN DERPÅ` FOR USTAOSET VEL?
- EN SMULE UTVIKLINGSHISTORIE
A. Det har på meg som på andre i en lengre tid virket som at `alle leire`,særlig den eldre garden (?)-har forholdt seg altfor tause eller tatt lite tak i de sentrale sakene i fjellhyttesamfunnet vårt. Jeg har `buldret og peset` litt i forb. med et 20 år forsentkommet kloakkanlegg på Velsmøter, men forøvrig har alt i flere år liksom gått`pent og pyntelig for seg`. Men det er og har vært folk på Oset som har bekymret seg atskillig over at utsiktene ut over naturen deres og "til naboens nye middagspølser" er blitt altfor mye kortere! Fortetning serru, det er saken det!
Jeg må få tillate meg som naturverner og kulturøkolog å si at det begynner å bli en stund siden jeg begynte å stille spørsmål om `utviklinga på Ustaoset`(som alle nå forståelig nok er oppatt av) - og ikke bare med en rad artikler som i fjor høst bl.a. i`Hallingdølen` med rubrikken " Naturen og fjellbyane våre i ubalanse," men også i Aftenposten, Drammens Tidende, og div. lokalaviser i Oppland, Akershus og Buskerud.
B. Det har nok på Oset knapt de siste årene eksistert noen synlig "verbal majoritet" - bare Vellet`s sjarmerende tilstelninger i selskapsklubben UV - i spedd noen `krydrete henstillinger til kommunen` om i og for seg hensiktsmessige nødvendigheter. Man har liksom tatt det for en akseptert sak at Ustaoset Vel "greier opp for oss i de greiene der" og så stiller man ikke opp. - Men så er det altså det som vi er mange om å se at UV er ingen interesseorganisasjon. - Poenget er da videre at `andre` har kunnet få bestemme over oss, fordi beboerne og grunneierne ikke sikrer tilrekkelig organisasjon. Bare noen få Vel tatt i betraktning.
C. Jeg kan ikke legge skjul på at ens forhold dermed til UV kan bli noe ambivalent, i sær når ledelsen nærmest hvisker frem at den nok kanskje bare følger i kjølvannet på Hol kommunes fritidspolitikk. Og nå begynner denne å vise seg for alle som ikke har øynene i nakken!! Etter årsmøtet i fjor, satt jeg igjen med en ubehagelig kjensle av at jeg støttet et ignorant og passivt fellesskap. Personlig banket noen få andre og jeg tid om annen inn varsko etter varsko om at nå måtte UV komme på banen i fritids og arealvernpolitikken: Man måtte og burde `mene no` om fortetningspolitikken Hol så hensynsløst demonstrerer og som Karl O. Ekkeren så isklart fremstilte i HD for 11.april under rubrikken " DAGENS HYTTEBOOM I HØYFJELLET - MILJØVANDALISME OG BOBLEØKONOMI."
D. Med en slik `beredskap` UV opererer med, måtte det som vist før eller senere komme uhåndterlige utspill a la det vi fikk nå. - Enkelt og liketil som jeg ser det, fordi Ustaoset Vels styre ikke har noen miljøpolitikk. Vårt vel har knapt lagt opp til noen linjeføringer på det som foregår av `hyttebyggende naturkolonisering` eller arealvern; en har snarere tvertom sett på Kommunens reguleringsplaner nær sagt ensidig som `nødvendigheter med potensiale for tilpasset utbygging og fortetning.` - Dette er for meg og flere enn meg - grunnlag i seg selv for utmelding; vi kan etter vår mening ikke ha det slik på Ustaoset at vårt styre går inn for fortetning og naturødeleggelse! Da får vi heller starte organisasjonen " Ustaosets Venner" og oppfordre UV til å foreta seg noe bedre!
E. Så - kommer da (selvsagt før eller senere) dette hei dundrande utspillet om nytt sentrum/landsby. Hvor de bedre herrer og damer toer sine hender og som tar Ustaoset vel på senga. Som man da må manne seg opp ` og ta et møte på.` - Ære være aksjonskomiteen og deres innsats, stå på folkens! Det kommer sent,men. I forhold til det faktum å ta tak i fellesproblemene i Ustaoset Fjellsamfunn som Vellet ikke har klart å gjøre mye med. I mange år. Nå står man der og trår vannet, og håper på at Hol kommune skal komme til sans og samling for en nyrevidert reguleringsplan. Og det er jo rett, så som tilstanden er nå!
F. Men hadde det ikke vært for aksjonskomiteen, tror jeg knapt at vi kan si Vellet hadde gått på noen barrikader. Og AK har selvsagt sin rett i å kreve at Hols Teknisk hovedutvalg -(THU) overhodet ikke om noen uker kan utstede noen ensidig `bebyggelsesplan`. Men i en senere omgang komme med en oppdatert og revidert reguleringsplan, hvor helst også fylket er betydelig representert. Det har vært spurt om hvor fylket "har vært" i en sak som denne - måtte det fra nå av bli en ny vri på planbehandlingen, så en kunne snakke om " et saksbehandlende fellesskap" for en god lokalitet som Ustaoset Fjellsamfunn!
G. La oss derfor få en masse innspill til den nye, fullverdige reguleringsplanen - den er et folkekrav. Dernest må Vellet gå i seg selv, og begynne å overveie hvilke føringer man skal legge på arealpolitikken på Ustaoset - Norden største hytteby. Kanskje var det et slikt utspill Ustaoset vel "trengte" for å få opp dampen?! Det er ikke den foreliggende byggeplanen som skal til for at Ustaoset skal få ryddet opp i sine `gamle synder`, men begynne med en policy som går ut på å først og fremst se ut av sitt eget vindu og spørre seg. " Du, er det noe natur igjen der ute, eller?!" Så kan vi begynne å spørre oss om ikke vi kan brusje up det vesle sentrummet vi har, få noen kroer eller tre og skape noen arbeidsplaser for de unge, det er jo ikke for morsomt på Ustaoset!
Fåvang i Ringebu 20.apr.-06 Jo Jacobsen