Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Ja til Ustaoset Fjellandsby!

Jeg skal prøve å fatte meg i korthet, selv om det er vanskelig for oss bergensere når vi blir engasjert:) Etter å ha lest flesteparten av innleggene i forbindelse med debatten angående Ustaoset Fjellandsby, er jeg glad, forundret og forskrekket på samme tid. Det er bra at det fortsatt er tak i folk og at man kan fremme sine egne meninger, at man bryr seg om stedet og viser engasjementet sitt åpent. Det forundrer meg at så mange av innleggene er usaklige, lite basert i virkeligheten og direkte angrep på andres person. Det forskrekker meg at man er så uttalt imot en hvilken som helst endring av nåværende situasjon. De fleste hevder at de ikke er det; kom da med konstruktive forslag til forbedringer i stedet for å bare rakke ned på de forslagene/planene som foreligger. Kanskje utbygger tar hensyn dersom de oppfatter at man har noe fornuftig å komme med?

Punkter jeg synes er relevante:
1. Det er faktisk ikke alle som _må_ være imot utbyggingen bare fordi du er det. Kanskje du synes de er idioter, kanskje det er gjensidig.
2. Estetikk er subjektivt. Selv om du ikke liker byggene, kan andre det. Smaken er som baken.
3. Å dele er fint. Jeg kan gjerne dele Ustaoset, Hallingskarvet, skiløypene og parkeringsplassen med andre. Jeg må ikke ha alt for meg selv.
4. Forandring fryder. Ikke alltid, men i dette henseende gjør den det. Jeg husker at da jeg var liten (det er faktisk ikke så lenge siden), brukte vi hotellet flittig. Vi badet, spilte bordtennis og hadde det hyggelig med jevnaldrene. Da jeg ble litt eldre var det fortsatt en fungerende pub/bar/utested, der vi dro _fra_ Geilo _til_ Ustaoset for å feire resten av påskeaften. Vi hadde det gøy! Ustaoset levde. Kanskje vi kan få det slik igjen? De eldre mener alltid at det var best i gamledager; akkurat her er jeg enig. Det var mer liv her før.
5. Demografisk sett antar jeg at de fleste av debattantene som stiller seg negative til forslaget er godt over femti og har "tilhørt" Ustaoset en stund. Arrester meg om jeg tar feil. Jeg er en "representant" for den yngre garde. At dere er redd for at Ustaoset skal bli et nytt Hemsedal viser at dere har en helt annen forståelse av virkeligheten enn meg. Typen mennsker som tiltrekkes Hemsedal, trekkes dit av to grunner; a) utelivet - som for vår del ikke er noe problem, siden det er ikke-eksisterende. b) skitrekket. Se pkt5a.
6. Jeg har forståelse for at de som mister utsikten sin eller får bygget veldig nært innpå sin egen tomt er opprørt og imot forslaget. Dere burde ha forståelse for at ikke alle er i samme situasjon og derfor tillater seg å ha andre meninger.
7. Man får nesten aldri i pose og sekk. Ønsker man en revitalisering av Ustaoset må man innfinne seg med at ikke alltid blir på ens egne premisser og at utbygger faktisk har meninger og interesser som ikke nødvendigvis stemmer overens med dine.

Jeg mener det er urealistisk å tro at en utbygging/endring/revitalisering, kall det hva du vil, ikke vil medføre endringer for den enkelte. Får man tusen (eller flere) mennesker "ekstra" på Ustaoset vil dette selvfølgelig ha en innvirkning. Men den trenger ikke å være utelukkende negativ, hverken for oss som er her noen måneder i året eller for de fastboende. Jeg oppfordrer med dette de som er positive til utbyggingen om å opplyse Hol kommune om sine meninger. Faktisk vil jeg oppfordrer de som er negative til å gjøre det samme. Jeg tror vi er best tjent med at "alles" synspunkter kommer frem i denne saken.

Re: Ja til Ustaoset Fjellandsby!

Tusen takk!
Endelig en som har klart å uttale seg kort og konsist om en sak som engasjerer veldig mange. Jeg tror du klarte å "sette fingeren" på en del ting vi andre som er for ikke helt har klart enda..
Nå gjenstår det å se om de som ikke er imot selve utbyggingen, bare utformingen, kan komme med konstruktive forslag i stedet for vage hentydninger ingen kan skjønne seg på.
Jeg er enig med deg i at vi "yngre" nok ser ting på en annen måte enn de "eldre". Men er det ikke vi som er fremtiden til Ustaoset?

Re: Ja til Ustaoset Fjellandsby!

Og her kan man sende sin støtte: per.kjos@hol.kommune.no

Re: Ja til Ustaoset Fjellandsby!

Synes dette var et konstruktivt innlegg,som jeg støtter opp om.

Re: Ja til Ustaoset Fjellandsby!

Jeg er over femti, mange av mine bekjente på Ustaoset er over femti, og frem til nå har jeg faktisk ikke snakket med EN ENESTE person i min ”senile” aldersgruppe som er i mot oppgradering av sentrum og en fornuftig utbygging av samme området. Så du har faktisk helt rett i ditt postulat innledningsvis. Også vi er positive til at det skjer noe på Ustaoset!

Det du likevel bør ta innover deg, er det FAKTUM at det faktisk er et uttall av planmessige utfordringer en må ta hensyn til i denne saken og som slik jeg ser det frem til nå, er særdeles lempfeldig behandlet, for å uttrykke det mildt. I tillegg kommer selvfølgelig momenter som arkitektur og OMFANGET av utbyggingen. Det er dette de fleste (over og under femti) faktisk er opptatt av.

Når det gjelder arkitekturen på det foreslåtte prosjektet, kan jeg bare si at jeg i forbindelse med utbyggers presentasjon på møtet i påsken, ikke kan si annet enn at jeg sitter igjen med en nærmest ”Albert Speer” følelse.

”Akse fra vannet gjennom landsbyen opp mott Skarvet” med lett adkomst til skøytebane!”

”Arkitektonisk utførelse som skal illustrere steinblokker kastet ned fra Skarvet”

”Opplyst monument (fjellkopi med fakkel?) på plassen”

”Granittblokker med belysning ved riksveien som markering av at man har ankommet landsbyen”

Det er Ustaoset og ikke Marbella man snakker om her! Det skal ikke mer til å gjøre en stakkar mørkredd! At mange arkitekter synes dette er både flott og spennende, slik jeg hørte av tilhengere av herværende plan i påsken, overrasker meg faktisk ikke.

Jeg håper virkelig at utbygger(e) går i seg selv og tar noen av de signalene som har kommet frem alvorlig. Kanskje de til og med tar seg bryet med å komme med alternative løsninger i tråd med de mange innvendinger som har kommet på bordet.

Sluttresultatet av oppgraderingen av ”fellesarealet” må FUNGERE for alle og selve utbyggingen vil man måtte leve med i generasjoner fremover. Da er det vår plikt å forsikre oss om at man kommer frem til et vellykket resultat. En hastesak er dette med all tydelighet IKKE.

Og så virker det på meg som om det ligger en del skjulte agendaer i terrenget………..

Hastverk er lastverk!

Til Vibeke Bassøe!

I og med at du har lest de fleste innleggene på debattforumet, har du nok også kommet over mine kritiske innlegg. Jeg har mistanke om at du tar feil i en del av dine slutninger. Jeg er faktisk meget positiv til en utvikling av Ustaoset Fjellandsby (eller hva man vil velge å kalle prosjektet), men det er en rekke momenter rundt hvordan Utbygger har valgt å gjennomføre prosessen som medfører at jeg inntil videre er helt imot at Utbygger skal få stikke spaden i jorden - i alle fall inntil man har tatt seg tid til å gjennomføre et forsvarlig forarbeid. Her er jeg sannsynligvis på linje med mange av de 4-500 som har undertegnet dokumentet mot dagens forslag til utbygging. Jeg synes til og med arkitekturen som er vist er spennende, men her er nok meningene mer delte.

Forøvrig tror jeg heller ikke det er bare den eldre garde som er imot foreliggende forslag til utbygging. Selv representerer jeg en barnefamilie med 3 barn fra 6 - 12 år, og ut fra hva du beskriver, er også du aldersmessig på full fart mot denne fasen. Man har nok i store trekk felles interesser i denne saken.

Hva er det da som gjør at så overveldende flertall undertegner imot den planlagte utbygging og at 70 leilighetseiere og ca 35 hytteeiere har gått sammen for å danne en motpol til Utbyggerne? Jeg tror svaret fortrinnsvis ligger i at Utbyggerne har begått de fleste av de feil som står i boken – i alle fall om man har hastverk og vil unngå tidsforsinkende rettssaker.

1. Totalt fravær av samarbeid, bortsett fra med nærmeste krets rundt Vindegg, Geilo Idrettslag (også Vindegg) og andre utvalgte aktører.

2. Man utviser en utrolig arroganse ovenfor de nærmeste naboer, både ved å annektere privat eiendom, overse rettigheter og ved å forme bygningsmassen og infrastruktur til helt uspiselige dimensjoner og plasseringer.

Listen kunne lages lang, men det meste er referert ellers i debattforumet.

Man skal være temmelig naiv hvis man tror at noen rike onkler har bestemt seg for å strø penger over Ustaoset av ren veldedighet. Saken dreier seg trolig i hovedsak om en ren analog til hva man kunne lese om på Nettavisen.no 20. april: (Flatland og Buckhardt oppnår store gevinster ved å bygge og selge leiligheter på fjellet)

http://pub.tv2.no/nettavisen/eiendom/article615135.ece

Det er ikke galt å tjene penger, men muligens biter Utbygger seg litt i halen ved å forsere normale prosedyrer og å bli litt for glupske (maksimere antall salgbare kvadratmeter).

Jeg håpet påskens folkemøte skulle bære bud om en mykere linje og vilje til samarbeid, men i så fall gjorde Utbyggerne representert ved T. Sikkeland og Gjertsen en dårlig jobb.

Jeg skulle gjerne ønske å tro at prosjektet var et oppriktig forsøk på å blåse liv i Ustaoset hotell. Men selve bygningen er nå solgt ut av hovedprosjektet til Myriad Næring. Selskapet har allerede på papiret, gjort om hotellrommene til 22 leiligheter og solgt 6. Resten er for salg. Direktøren reiser og hotellet stenger om ca en uke. Riving starter i midten av mai. Når kommunen har tillatt å skille hotellet fra fløyen med konferanserom og hotellrom, skal det mye til at ikke dette er det endelige dødsstøtet for hotellet. Prospektene viser bl.a. en flott, stor og åpen hotellresepsjon i tilknytning til Fjellgaten, men i følge Utbygger er dette en av konseptskissene og det er ingen planer om å realisere dette.

Om man da betrakter resten av prosjektet: Fjellgaten og Karivollen, ser det ut til at dette kun omfatter bygging av flest mulig leiligheter/parkeringsplasser innenfor tilgjengelig areal. Disse skal selges, bygges og deretter gjør Utbygger opp regnskap, fordeler overskuddet og er ferdig med Ustaoset. Jeg lar meg gjerne overbevise om at det finnes langsiktighet om Utbygger og den nye eieren av hotellkroppen sammen legger fram en realistisk forretningsplan for hotellet og annen fremtidig næringsvirksomhet! Om de sørger for å etablere bindende tilbakeleieavtaler som også omfatter høysesong og benytter en del av overskuddet ved utbyggings-prosjektet til å investere i og utvikle et nytt Ustaoset hotell, vil det hele bli mer troverdig. Om de er dyktige, vil de kanskje tjene penger både på drift og et fremtidig salg av et hotell i drift. Om de ikke har tro på dette selv, kan man like gjerne kalle en spade en spade, legge ned hotellet og selge alt som selveierleiligheter.

Prosjektet må også omfatte forpliktende opprustning av utenomhusområdet.

I tider som disse, er tydeligvis folk villig og har evne til å betale kr 40.000+ pr kv.m for oppussede borettslagsleiligheter på fjellet uten full råderett. Det er et enormt utvalg av slike prosjekter på gang i fjell-Norge. Et lite børskrakk, en liten overkapasitet av ferieleiligheter for salg eller en fortsatt stigning i renten, kan forandre bildet radikalt på kort tid – så jeg forstår at Utbygger har hastverk. Som man kan lese om i tråden ”så galt kan det gå”, er det en risiko for at slike prosjekter strander. Dette er ikke noe forsøk på å henge ut Jan Straume. Vi trenger folk med pågangsmot og ideer, men samtidig må vi sikre oss mot at historien gjentar seg. Wasteland Ustaoset er neppe drømmen. Man må ha 100% sikkerhet eller garanti fra kommunen for full ferdigstilling før prosjektet kan starte.

La dette være nok en oppfordring til Utbygger om å tenke moderasjon og sundt samarbeid slik at vi ender opp med noe de fleste er tjent med! (Det ryktes at Jan Straume har startet en slik prosess, men han må gå hele runden!). Deretter må man først behandle en reguleringsplan, deretter bebyggelsesplan og så byggemelding slik at vi har mulighet for å vite hvilke planer vi har å forholde oss til.

Re: Ja til Ustaoset Fjellandsby!

Her har det skjedd ting, moro!

Først til Olaf Eidsæther:
Om det finnes skjulte agendaer eller ikke, er vel vanskelig for noen av oss å si noe som helst om. Der kan man bare komme med antagelser og spekulasjoner.

Resultatet av en utbygning, uansett i hvilket omfang eller form vil ikke nødvendigvis fungere for alle. Det har seg nå en gang slik at vi mennesker er veldig forskjellige og at vi derfor også har ulike meninger og ønsker. Noe som passer og som er ønsket av flertallet er vel derfor mer realistisk. (Se forøvrig pkt.7)

Jeg håper også at utbyggerne tar hensyn til de ytringer som fremkommer. Men hvis de skal ha muligheten og et ønske om å gjøre det, må disse være litt mer konstruktive enn av typen; "Nei, slik vil og kan vi ikke ha det". (Fra mitt ståsted oppfattes en stor del av innleggene nettopp slik. Kanskje ikke alle er av samme oppfatning?).

At Ustaoset ikke er Marbella er vi vel alle klar over. Jeg mener fortsatt at man har og har lov til å ha ulik smak (se pkt. 2).

At din aldersgruppe er "senil" (hva det nå enn innebærer når du setter det i anførselstegn), er en ytring du kommer med. Det er forøvrig gledelig at "dere" også er positive til at det skjer noe på Ustaoset:)

For å gjøre et par ting helt klart; jeg mener ikke at dette burde være en hastesak og jeg ønsker også en økonomisk garanti for at prosjektet er gjennomførbart og kommer til å gjennomføres. Så fremt dette er mulig. Men, jeg har også forståelse for at utbygger har helt andre synspunkt og motiver for utbyggingen enn en som har hytte rett ved "byggefeltet".

Re: Ja til Ustaoset Fjellandsby!

Så til Rolf Einar Eriksen. Takk for et godt innlegg. Jeg er, tro det eller ei, enig i veldig mye av det du sier. Løpende kommentarer følger:

Egentlig liker jeg ikke å ta feil. I dette henseende gjør det meg derimot ingenting. Tar jeg feil både i forhold til grunnen til at "folk" er i mot utbyggingen og at mange (også de over femti) synes arkitekturen er spennende, gjør det meg glad!

Jeg vet ikke i hvor full fart jeg er på vei mot den fasen, men den nærmer seg vel. Selvsagt har mange av oss med hytte på Ustaoset felles interesser i denne saken. Jeg tror derimot ikke at mitt syn ville ha vært noe annerledes om jeg hadde hatt tre barn. Dette dreier seg for min del om å "gjennopplive" et Ustoaset som ikke lenger har noe å tilby bortsett fra en vanvittig vakker natur, ikke at det er noe å kimse av. Misforstå meg rett; jeg elsker stedet! Det er det stedet i verden som gir meg mest ro. Men for den kommende generasjon tror jeg man hadde blitt enda mer knyttet til Ustaoset om man hadde hatt andre tilbud i tillegg (som nevnt tidligere et sted å møtes der man kan bli kjent med jevnaldrende; dvs et sted å samles som har plass til "alle" der man kan leke inneleker og en pub/bar der "ungdommen" kan møtes på kveldstid).

Jeg tror fortsatt mange har sagt nei fordi de ikke vil ha noen stor endring av Ustaoset og er fornøyd med ting slik de er i dag. Forhåpentligvis er dette feil.

Punkt 1; om dette er sant er det utrolig beklagelig. Uansett tror jeg denne diskusjonen ville ha kommet og jeg tror den ville ha vært like intens.
Punkt 2; enig i alt frem til "og ved å forme... "

Jeg tror også man er temmelig naiv da. Det var jo også mitt poeng; utbygger har selvsagt helt andre ønsker og motiver enn hytteeierne. Er helt enig i at det ikke er noe galt i å tjene penger. Og selvsagt er det det dreier seg om for utbygger! Om de biter seg i halen vil tiden vise.

Så vidt meg bekjent har ikke hotellet vært lønnsomt de siste tjue årene. At det nå ser realiteten i øynene og stenger dørene for godt er vemodig, men mest sannsynlig det eneste riktige.

En naturlig konsekvens av ønsket om å tjene penger og det det innebærer å være utbygger. Wasteland Ustaoset er absolutt ikke drømmen!

Slik jeg har forstått det er det uaktuelt å utarbeide en ny reguleringsplan, men enig i resten. Slenger meg med på oppfordringen din også!

En ting til; jeg tror det er en ganske annerledes situasjon å være utbygger på Ustaoset kontra feks Hemsedal. At Jan Straume ikke har vært klar over hva han har begitt seg ut på i forhold til beboere/hytteeiere (engasejement ol) står for meg ganske klart. At han nå tar tak i det og prøver å forbedre sammarbeidet synes jeg er et godt tegn.

Re: Ja til Ustaoset Fjellandsby!

Et par kommentarer, både til ditt svar til mitt og Rolf Einar Eriksens innlegg med mer i lett blanding.

Ustaoset
Du skriver at Ustaoset trenger en ”gjenopplivning” fordi stedet i dag KUN tilbyr ”vanvittig natur” (vitterlig med et dempende tillegg i bisetning). Du har med ditt utsagn faktisk truffet spiker’n på hodet og kjernen i hele sakskomplekset – det er nettopp på grunn av denne vanvittige naturen at noen tydligvis har valgt Ustaoset til sitt sted å bo og for svært mange å tilbringe sin dyrebare fritid, og således føler så sterkt for stedet og er såpass engasjert og i opposisjon til det format den foreslåtte planen har.

Utbygger og skjulte agendaer
Tillit er IKKE noe man får – det er noe man fortjener. Utbyggers (til overmål representert ved dennes representanter på møtet i Påsken) håndtering av prosjektet, særdeles haltende kommunikasjon med og arrogante tilnærmelse til ”oss utenforstående”, forsering av naturlige prosesser i slike saker, inngir IKKE tillit. Utbygger har således faktisk feilet storstilt. ”What you see, is what you get”!

Konsekvensen av utbyggers fremtreden er at Ustaoset nå er delt i to leirer; de for og de i mot ”den store planen” – sistnevnte kategori dramatisk størst. Dette er uheldig og synd for et lite sted som nettopp Ustaoset, og kommer sannsynligvis til å skape sår på lang siktig, ikke minst for de som bor på stedet fast og må leve med dette daglig. Ved en langt mer smidig og ikke minst profesjonell og inkluderende prosess, kunne dette sannsynligvis ha vært unngått. Om man liker det eller ikke, er vi alle på sett og vis naboer på Ustaoset fordi den vakre naturen er så åpen (og sårbar). Settes spaden i jorden umiddelbart og i henhold til de skisserte planene, er jeg redd "ting og tang" kommer til å bli ulykksalig tilspisset.

Utbyggingsgrad og arkitektonisk utforming:
Smaken er selvfølgelig individuell! MEN, det forandrer ikke det faktum at et sted som Ustaoset på et makroplan og ved en utbygging av sentrum bør ha en eller annen form empatisk tilnærming til stedets bebyggelse, for det meste hytter.

Du etterlyser alternative løsninger:
Utbygger har slik de fleste tydeligvis mener, bommet på eksamensoppgaven sin. Da jeg verken er utbygger eller arkitekt, kan jeg i likhet med de aller fleste, selvfølgelig ikke fremskaffe alternativer som du ønsker, selv om jeg i denne saken faktisk skulle ønske at jeg var i stand til å gjøre nettopp det. Men utbyggers arkitekt(er) som har både utdannelsen, penn, papir, passer og linjal burde FOR EKSEMPEL kunne vise frem et stedstypisk alternativ.

Et stedstypisk og helhetlig gjennomgangstema kunne med fordel ha et ikke ubetydelig ”Hallingdalsk” innslag av tradisjonell sort. Lafting for eksempel, er jo en fin tradisjon! Litt gress på taket her og der kanskje også. Alt uten å virke påtatt gammelromantisk i form og stil nødvendigvis. Men dette innbærer selvfølgelig at man bygger i en fornuftig høyde tilpasset området......

Omfang
... og ikke minst i et omfang som tar hensyn til dem som bor tett opp til eller i nærheten av området. Jeg bor faktisk langt opp fra hotellet og blir således ikke berørt direkte som nabo, men synes det er tragisk at utbygger tilsynelatende ikke har ønsket å vise måtehold og empati, i tillegg til en del andre krumspring.

Serveringssted
Bespisning og bevertning er selvfølgelig en liten og ubetydelig detalj i denne sammenheng, men litt historikk kan jo av og til være på sin plass. Et sted for ungdommen å møtes på Ustaoset har vært prøvet før – den såkalte ”Kroa” – en like stor økonomisk suksess som hotellet, mener jeg bestemt å huske. Det er mulig at du og andre ønsker både varm cappuccino og kald pils servert over disk i ferien og svært gjerne for meg, men jeg tillater meg å tro at du representerer svært få interessenter i denne sammenheng. I alle fall som utgangspunkt for en økonomisk lønnsom enhet for den som skal drive.

Til informasjon ble for eksempel ”Kroa” en Påske "beæret" av besøk fra ungdommer bestående av avviste utelivsgjester som kom opp fra Geilo. En kveld ble ca 30 par ski tilhørende oss på besøk fra hytter på Ustaoset knukket av disse besøkende, som takket for seg da de stakkars ikke kom inn på ”Kroa” heller. Lukter litt Hemsedal, spør du meg, men for all del……………….

Provoserende

Som del av den yngre garde, oppvokst med hytteturer til Ustaoset fra jeg var noen måneder gammel, er jeg en av veldig mange som blir provosert av planlegging om utbygging.

Det gjelder ikke utformingen eller fortetningen av det planlagte området bortsett fra størrelse (de gyselige "funkishusene" glir ikke akkurat inn i fjellandsskapet slik de har stått i mange år nå), en fortetning av bygg her mot delvis freding av resten av Ustaoset (se Jo Jacobsens innlegg i debattforumet) ser for meg ut som en meget overkommelig løsning. Bortsett fra det ser jeg at andre har tatt for seg flere sider av saken (useriøse utbyggere, blant mye annet) og vil derfor bare si følgende: Det finnes nok av steder i norsk fjellheim der det bygges ut, noen steder voldsomt, og i alle fall er det nok å ta av hvis man ønsker seg et sted med moderne fasiliteter, fancy utseende og barer/uteliv.

Hvis man ønsker seg hytte eller leilighet ved et slikt sted, kan man dra dit hvor det befinner seg. Hvis man ønsker å være på Ustaoset, slik man har vært de siste 20-, 30-, 40 (og oppover)årene, og nyte den fantastiske naturen, det faktum at det er relativt få hytter der og det å være på hytta, så gjør man det og så er man fornøyd med det. Hvorfor må det en rivende utvikling til nå? Hvorfor må det plutselig skje så mye? Det er ganske tydelig at ønske om profitt gjennomsyrer hele denne planen.

Med ønske om fornuftig fremgang,

T.Vaagan