Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Høringsfase Fjellandsby - åben email til Hol Kommune

Til
Hol Kommune
Teknisk Etat
v / Trond Bølstad, Per Kjos
3576 Hol

Som flittig feriegæst på hytte på Ustaoset anmoder jeg hermed venligst om svar på følgende:

1.
Hvor langt er beslutningsprocessen i Hol Kommune vedr. diverse tilladelser for byggeriet "Ustaoset Fjellansby"?

2.
Jeg går ud fra at alle hytteejere vil få mere detaljerede og færdige byggeplaner til høring - i god tid - før et byggeri af denne størrelse kan tage sin begyndelse?

Mvh
Peter Gjersøe
Hyacintvej 20
DK-3060 Espergærde
Danmark
pg@dadlnet.dk

Høringsfase Fjellandsby - svar fra Hol Kommune

Peter Gjersøe!
Det er helt i orden at du kopierer dette til debattsidene, selv om svarene mine er vel korte og lite utfyllende.

Mvh
Per L. Kjos--------------------------------------------------------------------------------
Fra: Peter Gjersøe/Dorthe Hanghøj [mailto:pg@dadlnet.dk]
Sendt: 30. mars 2006 11:29
Til: Per L. Kjos
Emne: Ustaoset Fjellansby


Kære Per Kjos.

Tak for dit fyldestgørende svar.
Vedr. punkt 4 vil jeg mene at dit svar pkt. 1-3 har almen interesse for deltagerne i Ustaoset debatten.
Mange er som jeg måske mindre fortrolige med sagsgangen og vil føle sig godt behandlet - måske beroliget - med slik information uanset hvor fundamentale oplysninger der måtte være tale om for indviede.
Med din tilladelse vil jeg gerne være behjælpelig med at kopiere dit svar til de nævnte debatsider.

Mvh
Peter Gjersøe
Hyacintvej 20
DK-3060 Espergærde
Danmark
Telefon (+45) 3819 4525
Mobil 4019 7625
pg@dadlnet.dk
----- Original Message -----
From: Per L. Kjos
To: Peter Gjersøe/Dorthe Hanghøj
Sent: Thursday, March 30, 2006 11:07 AM
Subject: SV: RYKKER vedr. Ustaoset Fjellansby


Peter Gjersøe!
Kommentarer til spørsmålene:

1. Besluttningsprosessen defineres i plan- og bygningsloven og lik i alle kommuner: For bebyggelsesplaner, som er aktuell her (fordi det foreligger en godkjent reguleringsplan) behandles den normalt to ganger i teknisk hovedutvalg (politisk utvalg). 1.gang vedtas utleggelse til offentlig ettersyn i 30 dager minimum. Deretter må kommunen vurdere innkommende innspill og saksutrede til ny behandling i teknisk hovedutvalg. Saken avgjøres av dette utvalget.

2 Naboene til utbyggingen får nabovarsel og en mer detaljert beskrivelse av utbyggingen.

3. Byggesøknaden kan selvfølgelig ikke behandles før bebyggelsesplanen (etter PBL) er godkjent.

4. Dette kan vi vurdere.

MVH

Per L. Kjos


Sivilingeniør/planlegger Per L. Kjos
Hol kommune
Tlf.: 32 09 21 59
M.: 92 20 99 45
E-post: per.kjos@hol.kommune.no

--------------------------------------------------------------------------------
Fra: Peter Gjersøe/Dorthe Hanghøj [mailto:pg@dadlnet.dk]
Sendt: 30. mars 2006 10:13
Til: Trond Bølstad; Per L. Kjos
Emne: RYKKER vedr. Ustaoset Fjellansby


Svar udbedes, se venligst herunder, supplerende spørgsmål:

3.
Er det korrekt at en byggesøknad behandles før reguleringsplanen for området er klar?

4.
På Vindeggs debatforum er der mange spørgsmål - men få svar.
Jeg vil derfor gerne - igen - opfordre til at Hol Kommune deltager i hvert fald i dele af on-line debatten.

Mvh
Peter Gjersøe
Hyacintvej 20
DK-3060 Espergærde
Danmark
Telefon (+45) 3819 4525
Mobil 4019 7625
pg@dadlnet.dk
----- Original Message -----
From: Peter Gjersøe/Dorthe Hanghøj
To: trond.bolstad@hol.kommune.no ; per.kjos@hol.kommune.no
Sent: Sunday, March 26, 2006 12:27 PM
Subject: Ustaoset Fjellansby


Til
Hol Kommune
Teknisk Etat
v / Trond Bølstad, Per Kjos
3576 Hol

Som flittig feriegæst på hytte på Ustaoset anmoder jeg hermed venligst om svar på følgende:

1.
Hvor langt er beslutningsprocessen i Hol Kommune vedr. diverse tilladelser for byggeriet "Ustaoset Fjellansby"?

2.
Jeg går ud fra at alle hytteejere vil få mere detaljerede og færdige byggeplaner til høring - i god tid - før et byggeri af denne størrelse kan tage sin begyndelse?

Mvh
Peter Gjersøe
Hyacintvej 20
DK-3060 Espergærde
Danmark
pg@dadlnet.dk

Re: Høringsfase Fjellandsby - svar nr. 2 fra Hol Kommune

Hei!

Du må gjerne legge ut svaret.

Hilsen Olav Warberg
Hol kommune
byggesak--------------------------------------------------------------------------------
Fra: Peter Gjersøe/Dorthe Hanghøj [mailto:pg@dadlnet.dk]
Sendt: 2. april 2006 12:36
Til: Olav Warberg
Emne: Re: Ustaoset Fjellandsby


Kære Olav Warberg.

Tak for dit svar.
Jeg forstår pkt. 4, men vil det være iorden for dig hvis jeg publicerer dit svar på debatsiderne i lighed med svaret fra Per Kjos? Jeg mener dette har almen interesse.

Mvh
Peter

Peter Gjersøe
Hyacintvej 20
DK-3060 Espergærde
Danmark
Telefon (+45) 3819 4525
Mobil 4019 7625
pg@dadlnet.dk
----- Original Message -----
From: Olav Warberg
To: pg@dadlnet.dk
Cc: Trond Bølstad ; Sølvi Hansen Valdersnes ; Per L. Kjos
Sent: Friday, March 31, 2006 1:15 PM
Subject: Ustaoset Fjellandsby


Hei!

Status er som følger - jfr. dine 4 spørsmål:

1. Bebyggelsesplanen ligger til behandling i kommunen, og skal gjennom en høringsrunde før vedtak fattes. Byggesøknadene er nabovarslet, men er ikke kommet til kommunen ennå.

2. Både bebyggelsesplanen og byggesøknaden skal nabovarsles. Kommunen varsler bebyggelsesplanen. Høringsfristen er minimum 30 dager. Fristdato fastsettes i utsendingen. Merknader sendes til kommunen. Ansvarlig søker (arkitekt / byggefirma) varsler byggesøknaden. Uttalefristen er 2 uker fra varselet er mottatt. Merknader sendes til ansvarlig søker.

3. Byggesøknaden behandles etter at bebyggelsesplanen er vedtatt.

4. Hol kommune deltar av prinsipp ikke i denne typen online debatter, da det både er svært ressurskrevende og blir en uryddig sidekanal til de lovpålagte medvirkningsprosesser.

Hilsen Olav Warberg
Hol kommune
byggesak