Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
fjellandsby

Vi er dypt rystet over planene om å bygge en fjellandsby på Ustaoset. Vi mener at en slik utbygging vil føre til en rasering av Ustaosets særpreg. Vi håper derfor at utbyggingen kan stanses!!

Tone Danielsen og Sverre Lie
Hytteeiere i Rennedalen

Fjellandsby - stort engasjement, men det er ikke her slaget står!

Det er flott med stort engasjement og det er tydelig at intensiteten øker.

Det er ikke sikkert alle er klar over hvilken ”trøkk” Utbygger har satt på saken. I øyeblikket foreligger det samtidig:
- bebyggelsesplan
- utkast til ny reguleringsplan
- nabovarsel om riving / bygging ifm Fjellgaten

Foreliggende tegninger på Fjellgaten viser enda høyere og tettere bebyggelse enn vi hadde fryktet. En gigantisk svalgang mellom leilighetsblokkene nord for Appartementet vil danne en ca 15 meter høy og 30 meter lang konstruksjon som kommer veldig tett og høyt over Appartementet. I praksis må beboerne på nordsiden henge ut av vinduet og heve blikket 39 grader for å se himmelen.

Karistova, en nybygget, flott hytte nord for direktørboligen, vil få den samme leilighetsblokken få meter unna verandaen. Det nye taket vil ruve ca 20 meter over dagens bakkenivå. Snart vil kveldsolen gå ned for Karistova en gang for alle..... Er det noen som tror utbygger legger opp til at prosjektet skal harmonere med omgivelsene? Er det dette vi ønsker oss, eller ønsker man seg en mer moderat linje?

Utbyggingen kan nok bli mye større enn de fleste drømmer om. Reguleringsplanen vitner om at det også er planer om liknende Fjellgateprosjektet også høyere opp i dalen (i området ved Vindegg) og det sysles for tiden også med andre liknende utbygginger.

Vi kan diskutere på dette forumet i det vide og brede, men det ser jo ikke ut til at Utbygger deltar (om de ikke skjuler seg under ett av de anonyme aliasene, f.eks. Jørgen). Vi vet heller ikke om kommunen leser de meningene som kommer fram her. Jeg vil derfor oppfordre alle som har meninger om utbyggingen om å sende sine synspunkter som offisielle henvendelser til Kjos i Hol Kommune slik at de blir behandlet i de fora der beslutningene vil bli tatt.

Til slutt må jeg igjen påpeke at jeg ikke forstår logikken i at man skal behandle en byggesøknad før reguleringsplanen for området er klar. Meget vesentlige rammebetingelser, slik som trafikkmønsteret på Ustaoset sentrum må avklares før man kan ta stilling til riving og ny bebyggelse. Byggemeldingen bør avvises inntil ny reguleringsplan er vedtatt!