Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Seriøst - eller spekulasjon?

Som langvarig gjest på Ustaoset, først på Ustekvil (noen som husker det?) i 1960-årene, de siste 15 årene som selveier, er jeg opptatt av de veivalg Ustaoset står overfor.

Den foreslåtte utbygging av bl.a. Karivollen i regi av "Ustaoset Fjellandsby AS" bryter fullstendig med eksisterende miljø og bygningsmasse og blir forhåpentligvis avvist av Hol Kommune.

Fortjener de foreliggende planer å bli tatt på alvor? Iht. Finansavisen krever utbyggingen 400 mill. kr. Det er greitt nok å bruke noen millioner på luftige planer og glansete brosjyrer, men har Ustaoset Fjellandsby finansiell styrke til å gjennomføre utbyggingen - hvis den skulle bli godkjent? Eller er det hele en skinnmanøver for å flytte verdier over i nye selskap og la Ustaoset Høyfjellshotell forfalle, og slik tvinge fram en omregulering til selveierleiligheter? Det er tragisk at hotellet har større verdi som byggetomt enn som levende hotell!

Er det noen som husker Godøysund Fjordhotell - og dens skjebne? Tysnesbladet skriver 9.2.2006 at arkitektene bak konkursene med Godøysund Fjordhotell også står bak "Ustaoset Fjellandsby".

Det skaper ikke tillit!

>

http://www.tysnesbladet.no/saker/090206_nyhende01.html

Re: Seriøst - eller spekulasjon?

Av besynderlige årsaker forsvant klippet fra Tysnesbladet; sender det på nytt:

STRAUME ENGASJERT PÅ USTAOSET

200 millionar skal investerast i leiligheiter og opprusting av hotellet på Ustaoset. Tidlegare eigar av Godøysund Fjordhotell, tysnesingen Jan Magne Straume, er engasjert i prosjektet.

Det stadfestar sakshandsamar Per Kjos i Hol kommune. Mellom anna har Straume vore i møte med grunneigarar på Ustaoset om prosjektet. Det er tre store prosjekt som koplast saman i Ustaoset Fjellandsby: 30 leiligheiter i Karivollen, 54 leiligheiter i Fjellgaten, samt opprusting av hotellet på Ustaoset.
Straume er ikkje den einaste med Godøysundlenkjer på Ustaoset.

Arne Giertsen er styreleiar i Ustaoset Fjellandsby AS, eitt av selskapa som står bak utbyggingsplanane på Ustaoset. Giretsen er også dagleg leiar i Vidden Eiendom, selskapet som skulle byggja ut Maurholmen for Kent AS etter at Godøy Eiendom og Jan Magne Straume gjekk konkurs.

Byggjeplanen skal no ut på høyring.
– Me vonar å kunna bidra med ei best mogeleg løysing for heile Ustaoset, seier Arne Giertsen.

Re: Seriøst - eller spekulasjon?

På oppfordring legges ut artikkelen i Finansavisen:

Skal selge luksusleiligheter for 400 millioner på Ustaoset

Bergen-investorer vil vekke Ustaoset til liv. - 42 leiligheter er reservert allerede, sier megler og daglig leder Stein Herland i Stein Herland Eiendom.

Bergenske investorer går sammen om å selge fjelleiligheter for 400 millioner i Ustaoset Fjellandsby, skriver Finansavisen. Planene omfatter utbygging av inntil 170 leiligheter. 80-90 kommer på Karivollen like bak Ustaoset Høyfjellshotell. En del av hotellet skal rives og erstattes av 54 leiligheter i prosjektet Fjellgaten, pluss at hotellet selv skal innrede og selge 25 nye leiligheter.

I Karivollen er det 30 leiligheter i 1. byggetrinn, og 25 er reservert allerede. I Fjellgaten er 17 leiligheter reservert, sier megler og daglig leder Stein Herland i Stein Herland Eiendom i Bergen til avisen.

I Karivollen vil prisene bli på 35.000 meteren, mens Fjellgaten vil komme på rundt 40.000 per kvadratmeter.

Første salgsdato er ikke bestemt, i påvente av byggesaken til behandling i Hol kommune. Dessuten er naboene misfornøyde, og da kan behandlingen ifølge avisen fort drøye en ny vinter. I tillegg vil utbyggerne selge 70 prosent av leilighetene før de gjør om på nærmiljøet rundt hotellet.

Utbyggerne har ifølge Arne Giertsen foreløpig lagt til grunn 200 millioner i investeringer for Fjellgaten, 1. byggetrinn i Karivollen og et stort underjordisk parkeringsanlegg.

Giertsen står bak selskapet Vidden Eiendom sammen med tre andre investorer, og det var ifølge Finansavisen før sommeren i fjor at de fant sammen med hotellets nye eier, Karl Aage Tvedt i det Bergen-baserte selskapet Myriad.

www.hegnar.no/Finansavisen/newsdet.asp?id=208775

Re: Seriøst - eller spekulasjon?

”Ustaoset Fjellandsby” vil nok forbli en drøm; en vakker drøm for enkelte, et mareritt for oss som setter pris på natur og opplevelser ”1000 meter over hverdagen”.

Dess mer jeg graver i saken, dess mer overbevist blir jeg om at de som har forhåpninger om at ”Fjellgaten” og ”Karivollen” skal fornye Ustaoset, blir skuffet. Det er mye som skurrer; gamle servitutter, reguleringsmessige forhold (”varme” vs ”kalde” senger), manglende finansiering – og trolig galt prosjekt i forhold til målgruppen. Hvem vil investere 400 mill. på Ustaoset? Det virker heller ikke som om utbyggerne ønsker å realisere prosjektet. For meg virker det som om prospektene er laget for å skape et røykteppe over det saken trolig dreier seg om: Hvordan utløse de skjulte verdiene som ligger i hotellet.

Vi må unngå at BT om 2 år skriver følgende, denne gang om Ustaoset: ”Den gamle «hotellbygningen» med rom er revet. I stedet er det sprengt ferdig en stor «grop». Der er det støpt grunnfundamenter til det som skulle bli den nye sengefløyen til hotellet”. Lær av historien!

21. februar 2001 skrev BT om storstilte planer for Godøysund Fjordhotell:
”Godøysund Fjordhotell skal gjenoppstå i ny drakt og prakt. Bygdens rikeste sønn, Jan Straume, åpner lommeboken for den tradisjonsrike perlen i Tysnes.
– Dette betyr svært mye for Tysnes, sier Lorentz Lunde, en fornøyd Tysnesordfører. Bygningsrådet i Tysnes fikk presentert de ferske planene for Godøysund av Jan Straume i går. 50 millioner kroner skal han bruke på å bygge opp et hotell- og konferansesenter i toppklasse.
Jan Straumes selskap Andora AS kjøpte selve hotellet på Godøysund for fem millioner kroner i fjor sommer. Nå skal hele eiendomsmassen gjennom en grundig renovering. Om halvannet år skal et splitter nytt helårshotell med 80 rom, 40 arbeidsplasser og tipp-topp konferansefasiliteter være en realitet.”
http://www.rbl.no/braogdag.asp?mode=vis&id=649

”Jan Straume kjøpte øyen og hotellet for fem millioner kroner i 2000. I Straumes plan var de samlede investeringene på 119 millioner kroner. Av disse skulle 66 millioner gå til hotellet, 25 millioner til restauranthuset og tre millioner til Prinsehytten. I Straumes prosjekt var det 22 selveierleiligheter som skulle finansieres av kjøperne, med en total kostnad som var anslått til 24 millioner kroner.”
http://www.bt.no/okonomi/article41996.ece

Lyder det kjent? 19. juli 2004 skriver BT om ”Glemt perle venter på nytt liv”:
”Etter at finansmannen Jan Magne Straumes imperium raknet og pengesekken var tom, har Godøysund - perlen på Tysnes - stått som det ble forlatt av bygningsarbeiderne som ikke fikk penger for å fortsette. Hele underetasjen på hovedbygget er «tømt». Et stort åpent hull med betongdragere som holder andre etasje på plass.
Den gamle «hotellbygningen» med rom er revet. I stedet er det sprengt ferdig en stor «grop». Der er det er støpt grunnfundamenter til det som skulle bli den nye sengefløyen til hotellet. 119 millioner skulle det investeres her. Radisson Hotel og Resorts skulle drive et unikt sted.”
http://www.bt.no/kultur/article35100.ece

Er det dette som venter Ustaoset? Prosjektet ”Ustaoset Fjellandsby” har – imponerende markedsføring til tross – små muligheter til å lykkes. Merk hva som står i Finansavisen: ”Utbyggerne (vil) selge 70 prosent av leilighetene før de gjør om på nærmiljøet rundt hotellet”. La oss håpe at de holder ord, og at de også unngår å rasere hotellet. Spørsmålet er bare hvordan Straume & Co har tenkt å tjene penger denne gangen?
http://www.bt.no/okonomi/neringsliv/article40962.ece

PS! Enig med innsenderen som etterlyser seriøse innlegg med fullt navn og epostadresse. Internett er dessverre blitt slik at det er lite lurt å signere åpent, men både navn og epost adresse fremgår ved å trykke på ”postkassen” til venstre for innlegget mitt.

Re: Seriøst - eller spekulasjon?

Jeg er blitt oppfordret til å utdype hvorfor jeg skriver: ”Det virker heller ikke som om utbyggerne ønsker å realisere prosjektet. For meg virker det som om prospektene er laget for å skape et røykteppe over det saken trolig dreier seg om: Hvordan utløse de skjulte verdiene som ligger i hotellet.”

Først et hjertesukk. Webmaster har valgt en teknisk løsning på debattforumet som ikke gjør det mulig å lenke til tidligere innlegg; derfor blir det mye gjentagelser. Så til saken:

Rolf Einar Eriksen oppfordret 6. febr. ”utbyggerne ved Herland Eiendom til å delta i debatten og kommentere påstander”, men de glimrer fortsatt med sitt fravær. Eriksen skrev 7. mars: ”Ville det ikke være mer naturlig og skape bedre samarbeidsforhold om Utbygger er litt ydmyk og forsøkte å tilpasse seg det som tidligere er gjort på stedet og å invitere til samarbeid? … Jeg er ganske sikker på at et mer moderate forslag i dialog med naboene også hadde blitt møtt med større forståelse og samarbeid.”

Svein Helmers-Olsen, formann i Sameiet Ustaoset Appartement, skrev 7. februar: ”Noen kontakt underveis i planprosessen har over hode ikke funnet sted, til tross for den sterke innvending vi har hatt til den bygningsmasse som kommer nord for vårt appartement samt de tinglyste retter vi innehar på utbyggers eiendom.” I bebyggelsplanen som er sendt kommunen heter det "Alle interessegrupper herunder naboer er kontaktet og er medvirkende i prosessen”.

Eriksen og Helmers-Olsen har også påvist at prospektet for Karivollen er villedende hva gjelder reguleringsmessige forhold og i strid med Hol kommunes erklærte formål med området (”varme senger/næringsmessig utvikling”, ikke selveiende leiligheter, samt at max. byggehøyde for fritidsboliger ikke kan være høyere en 7,5m).

Tanja skriver 7. februar på vegne av grunneierne om grunneiererklæring på Karivollen (tinglyst i 1916 på gnr 52 bnr 25 "Osheim). ”Det er ikke korrekt at denne er slettet, den gjelder fremdeles og sier at store deler av Karivollen ikke kan bebygges. Dette har jeg gjort T. Sikkeland oppmerksom på og bedt om at vi skal ha en dialog for å komme frem til en minnerlig løsning. Jeg har aldri mottatt noe svar fra ham.”

En seriøs utbygger som planlegger et prosjekt til 400 mill kr ville engasjert en nabokontakt for å forsøke å løse konflikter på et tidlig stadium. Det virker for meg som om utbyggerne i stedet ønsker motstand, at forslaget er en provokasjon for å realisere helt andre mål? Da er det nærliggende å tenke seg at hotellets eier lar bygget forfalle, i håp om å få seinere godkjenning til å gjøre bygget om til selveierleiligheter. Naboprotester har jo tilsynelatende gjort det umulig å ”revitalisere” området rundt hotellet.

Håper jeg tar feil…

Rolf Einar Eriksen har forøvrig lagt ut lenke til 2 dokumenter som med fordel kan studeres nøye:

www.datagrafikk.notempUFjell01.pdf
www.datagrafikk.notempgodoysund.pdf

Re: Seriøst - eller spekulasjon?

Det er oppløftande å sjå stort engasjement i ei viktig sak.... Det vitnar om ekte kjærleik til området.
Men - så er jo også Ustaoset unik - for oss som byggjer og bur der - i korte eller lange periodar av året/livet.

Etter å ha lese div. innlegg - for og imot - så ser me at det meste er sagt..og difor vil underteikna nøya seg med nokre få kommentarer:

1)Eit hastevedtak rundt Fjellandsby synest å vera galt...Prosjektet er såpass stort og dominerande for Ustaoset/Sentrum av Ustaoset at eit forsvarleg plan-/reguleringsarbeid i regi av kommunen må liggja til grunn. Hol kommune må ta ansvar!

2)Ein skal tenkja seg vel om før ein godkjenner massiv utbygging - med høghus i området....Harmoni er eit godt ord - også når det gjeld Ustaoset!

3)Gjennomføringsevne er eit stikkord for prosjekt som inneber store naturinngrep. Det er naudsynt og forsvarleg at Hol Kommune stiller krav om trygg fullføringsgaranti (bank-/forsikringsgaranti) frå utbyggar. Visjonar er bra, opne sår i landskapet er verre....

4)Rom var ikkje bygd på ein dag!Ta eit steg om gongen......

5)Vår Herre brukte nok også lang tid på å skapa Ustaoset.......og me er nok alle enige om at han gjorde ein god jobb..difor må me ikkje flikka i hastverk - utan omtanke for heilskapen..

Stord/Lorthøl 28.03.2006

Sigrun og Øyvind Nitter

Re: Seriøst - eller spekulasjon?

Til alle som gleder seg over "revitalisering" av Ustaoset sentrum: Neste helg stenger Ustaoset Hotell!

Hotellrommene i hovedbyggets 2-4 etg. skal bygges om til 30 leiligheter, som sammen med leilighetene i 5 etg. skal organisert som egen eierseksjon, og oppdeles etter borettslagsmodell. Seksjonene skal selges som "blå" leiligheter, dvs. næringsformål med pliktig tilbakeleie til hotellet, slik at reguleringsplanens bestemmelser ivaretas. Etter planen skal leilighetene stå ferdig ved årsskiftet. Planene for hotellets 1. etg vil avhenge av skjebnen til "Fjellandsbyen", men det skal i alle fall komme en liten restaurant (langt mindre enn dagens spisesal), samt en trivelig bar .... Dette kan sikkert bli en utmerket løsning, men revitalisering er det neppe.

De som fortsatt har store forventninger om "revitalisering" kan glede seg over en liten notis i BT onsdag 19. april 2006: Jan Magne Straume, en av bakmennene til "Fjellandsbyen", er fortsatt på frifot. BT skriver:

"For andre gang på et halvt år er forretningsmannen Jan Magne Straume frikjent av Bergen Tingrett. .... Denne gangen mente påtalemyndigheten at Straume, som styreformann i selskapet Andora, 30. november 2001 inngikk en avtale han burde ha innsett at selskapet ikke kunne gjennomføre. Mens påtalemyndighetene mente at Andora på dette tidspunktet var bankerott, kom Bergen Tingrett til motsatt konklusjon. Tingretten peker på at selskapet først fikk indikasjoner på at mislighold et halvt år senere, og at det forelå merverdier ut over det som var bokført."

Man kan ha ulike meninger om denne mannens arkitekter, men dyktige jurister har han åpenbart!

Revitalisering av Ustaoset Hotell?

Ustaoset Hotell er fortsatt stengt. De som fortsatt drømmer om "revitalisering" av Ustaoset sentrum og Ustaoset Hotell bør ta en tur innom FINN.no:

http://www.finn.no/finn/realestate/object?finnkode=9094903

Her annonseres to fritidsleiligheter til salgs, uten minste antydning til at dette skal være "næringsareal", som del av et vitalt hotell!

Hvem lurer hvem?

----------------------------------------------------
ANNONSE:
----------------------------------------------------
Beliggenhet: 2 stk "nye" ferieleiligheter (ved siden av hverandre!) i prosjektet Ustaoset Hotell vurderes solgt, enten samlet eller hver for seg.

Generelt: Leilighetene er helt nye og under bygging. Overtagelse 1.april 2007. Svært gode kvaliteteter på samtlige områder.

Innhold: Stue/kjøkken, bad, soverom og sovealkove.
Soverom: 2
Boligareal: 31m²
Renovert 2007
Antall senger: 4

Standard: Meget god standard (NY)

Prisantydning: 1.500.000,-

Re: Seriøst - eller spekulasjon?

Når jeg ser at Arne Giertsen (Vidden eiendom, Norhytta mm) er inne i dette så kan jeg bortimot garantere at det ikke blir noe av. Giertsen er en useriøs konkursrytter som man må holde seg langt borte fra!
Mange gode mennesker har tapt store penger på hans finansielle krumspring. Konkursboet etter Norhytta er IKKE noe vakkert syn. Her greide han å stikke av med mye penger. Belive me, I know.

Norhytta-konkursen

Takk for tipset. Konkursen i Norhytta kan dere lese om i Ostlendingen.no:

"Konkurs ble åpnet 27. juni i Hedemarken tingrett. Kreditorlista er lang som et vondt år og teller hele 119 navn. Ialt er det meldt inn krav på hele 38,4 millioner kroner. Norhytta har blant annet bygd hytter og leiligheter i Fageråsen i Trysilfjellet. [...]

Arne Giertsen står oppført om eier av Norhytta. Han var også styreleder og daglig leder. Ifølge bostyreren, advokat Truls Norderhaug fra Hamar, er det ikke mye å hente i boet. Det finnes ikke midler verken til kreditorer eller til å gjøre en grundig undersøkelse av hva som ligger bak konkursen.
– Sparebanken Hedmark er panthaver og har krav på det vesle som er igjen. Om det ligger kriminelle forhold bak konkursen er jeg ikke kjent med. Men det er avdekket penger i et prosjekt er brukt til å finansiere et annet. Om det er ulovlig er ikke godt å si, opplyser Norderhaug. [....]

Årsaken til konkursen er ifølge Giertsen til viss grad historisk betinget. Norhytta har slitt med negativ egenkapital og store underskudd i flere år.
I 2004 ble det bokført et minusresultat før skatt på 3,9 millioner kroner. Egenkapitalen var da minus 8,9 millioner kroner.
– Selskapet har ikke evnet å levere som forutsatt. Det første igjen til misfornøyde kunder som holdt igjen deler av sin betaling, skriver Norderhaug i konkursinnberetningen."

http://www.ostlendingen.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060912/NYHETER/109120012&SearchID=73270179455150

Re: Seriøst - eller spekulasjon?

Det er dette det dreier seg om. Ta inn penger fra folk som tror pengene blir brukt til å bygge deres hytter, slik avtalen er. Men som Giertsen elegant flyttet over i andre prosjekter. Falske løfter, løgner og atter løgner og falske kontonummre var en del av hverdagen.
Jeg sier bare: Tell ALLE fingrene dine etter at dere har hatt med den der karen å gjøre!