Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Løypselskapet-Hvem yter hav

Løypselskapet

Det har vært en del som har henvendt seg til meg vedrørende det faktum at det er hytteierne gjennom Velet som betaler for løypenettet vårt. Dette er noe mer nøyansert enn som så og en liten avklaring som kan leses gjennom regnskapet som man får hvert år viser det faktum at Velet eier 50% av løypeselskapet i et partnerskap med Turistlaget på Ustaoset ( de næringsdrivende) . Når det gjelder drift er Velet største bidragsyter med 224.000 for sesongen 2005. I tillegg til dette yter Ustaoset turistlag et sted mellom 70.000 -100.000. Fra kommunen får vi 60.000. Fra Turistlaget på Geilo får vi 65.000. Det siste bør en være oppmerksom på, idet vi ønsker selvfølgelig turgåere fra Geilo velkommen i vårt løypenett. Det er ingen av de mindre Vel-foreningene rundt Ustaoset som betaler noe eget tilskudd idet argumentasjonen er at de fleste er også medlem av Ustaosets Vel. Det betyr at alle som bor i Ustaosets nærhet MÅ være medlem av Ustaosets Vel for å, bokstavelig talt, å føle seg vel til å benytte den tjenesten som det store flertallet betaler for.

Ha en god dag
Ustaosets Vel
Formann