Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Vinterbrøytet vei

Det er hyggelig å registrere investeringsplaner på Ustaoset som skal gjøre destinasjonen mer moderne. Det som likevel mangler for at stedet skal få bedre tilgjengelighet er å få vinterbrøyting på enkelte veier. Det er ikke alltid like enkelt å måtte stoppe på Geilo for å skifte på uteklær til barn og voksne og traske opp til hytten i mørke og dårlig vær. Scootertransport fordyrer et helgeopphold betraktelig. Vinterbrøyting vil sikre mer tilstedeværelse og fler fl på hyttene i helgene.

Re: Vinterbrøytet vei

Uten at jeg skal snakke for andre enn meg selv tror jeg ikke vinterbrøytet vei noen gang vil bli en realitet på Ustaoset. Slik snøforholdene har vært de siste årene ville selv vinterbrøyting av bare deler av hytteveiene medført at man ikke ville hatt ski- og scooterløyper fra sentrum før mot slutten av januar. I tillegg ville man måtte legge til rette for kryssning av veien flere steder.

Et annet viktig argument er prisen. Om scootertransport fordyrer et opphold er fremdeles valgfritt, mens vinterbrøyting vil fordeles på alle hytteeiere langs den brøytede delen uansett om de ønsker å benytte bilen eller ei. Totalt sett vil du sannsynligvis måtte tilbringe svært mange helger på hytta før prisen for brøyting blir mindre enn prisen for å kjøre scooter.

Til sist vil dette ha kraftig innvirkning på det estetiske. En av attraksjonene ved Ustaoset i forhold til f.eks Hafjell er nettopp at man ikke har bilveier i hyttefeltet vinterstid.

Re: Vinterbrøytet vei

Nei, veibrøyting vil vi ikke ha. Dette er vedtektsfestet i sameiet Ustaosvegane, som omfatter de fleste og sentrale veiene.
Lokalmiljøet trenger inntektene fra scooterkjøringen, og vi trenger skiløyper uten veikryssinger.
Ustaoset må ikke bli et bymiljø.

Re: Vinterbrøytet vei

Velet har i en årekke stadfestet gjennom sitt årsmøte at Ustaosets unike atmosfære er det faktum at vi kan benytte skiene overalt uten at et nett av brøytete veier skal kunne ødelegge dette. Jeg er nokså overbevist om at det store flertall fremdeles deler denne oppfatningen. Dessuten er det nedfelt i Ustaosvagane, som et eget selskap og som eier, sine vedtekter at det ikke skal brøytes.