Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Samarbeidsvilje vedr utbygging?

Henviser til MultiConsults ”Kommentarer til forhåndsuttalelser” for Ustaoset Appartement av 23.jan 2006 .

Jeg vil først påpeke at jeg er positiv til en oppgradering av hotellet og moderat utbygging, men utbygger representert med MultiConsult kommer med underlige påstander som ikke kan stå uimotsagt.

Til en viss grad setter utbygger her situasjonen helt på hodet.

Man skal ikke glemme at det er Ustaoset Hotell med tilhørende eiendommer som tidligere har stått for 2 større utbygginger av leilighetskomplekser på egen eiendom. Utbygger har detaljstyrt utforming og avtaler og deretter solgt leiligheter (for en stor grad til de som fortsatt innehar disse leilighetene). Disse leilighetene ble solgt som relativt kostbare ferieleiligheter med utstrakte rettigheter til hotellets badeanlegg, øvrige fellesarealer, vannforsyning, parkeringsrettigheter etc. Denne tilknytningen ble sannsynligvis valgt både som en finansiering av badeanlegg og for å oppnå best mulig overskudd på utbyggingen.

Det virker søkt når Multiconsult som representanter for Hotellet, (samme eiendom, riktignok med nye eiere) nå påstår at Appartementet er helt galt utformet og bør forhøyes og delvis bygges om til næringseiendommer.
De fremstiller situasjonen som om det er til pass til oss at vi nå får skyhøye naboer siden Appartementet er feilkonstruert og vi ikke har større eiendom rundt huset. Hvem er det som har diktert utforming og eiendommens størrelse? Hotellet!

At huset har leiligheter på bakkenivå fremstilles som ubetinget negativt, men det er faktisk ikke slik. Om vinteren når snøvollen er på plass mellom huset og riksveien er det mindre trafikkstøy i 1. enn i 2. etg. En heving ville bare skape gjennomsnittlig mer trafikkstøy i leilighetene. For de av våre beboere som ønsker å være på fjellet selv om de ikke er så spreke til bens, er det veldig greit å ha leilighet på grunnplanet (huset har ikke heis).

Man snakker om 35 ferieleiligheter til en samlet verdi av mer enn kr 50 mill. som i all hovedsak disponeres av private familier og utgjør både tradisjon og trivsel gjennom 20 år. Skal alt dette endevendes ved en total ombygging for å tilpasse oss nye interesser i hotellet? Det ryktes dessuten at utbygger deltar i diskusjoner der vi ikke er representert, for å få omregulert vårt bygg ”varme senger” dvs at leilighetene i perioder må leies ut gjennom hotellet eller på annen måte. Dette er direkte frekt!

Ville det ikke være naturlig at det er hotellet på tross av sin iver etter å få makimal gevinst på en attraktiv eiendom tilpasser seg omliggende eiendommer og i særdeleshet eiendommer de selv har utviklet og solgt?

Hvis dette er mentaliteten vil vi sannsynligvis se liknende overkjøring på andre områder også og i så fall er Ustaoset bedre tjent med å utsette utbygging til det kommer en utbygger som er interessert i å tilpasse seg omgivelsene og ikke kun tenker størst mulig utnyttelse.

En liten ting til slutt. Vi har i møte med Jan Straume før jul påpekt at vårt hus ikke er tegnet inn korrekt og de lovet å korrigere. Av siste bebyggelsesplan går det fram at tegningene fortsatt er gale. Her går det alt for fort i svingene og jeg er i likhet med andre redd for å se ett nytt Godøysund som nå likner mest på en ruin etter 2. verdenskrig!

Rolf Einar Eriksen

Samarbeidsvilje vedr utbygging?

Det er hyggelig å lese at utbygger har lagt vekt på et godt samarbeid med Geilo Il vedrørende tilpassing til og avvikling av Skarverennet. Dette er jo en stor og viktig begivenhet en helg i året på Ustaoset.

Det er synd utbygger fram til nå ikke har lagt tilsvarende vekt på å samarbeide like tett med sine nærmeste og mest berørte naboer.

Tross alt blir huset vårt som rommer 35 leiligheter, benyttet jevnlig gjennom hele året og utbyggingen slik den er foreslått, vil gi store konsekvenser for våre sameiere.

Rolf Einar Eriksen
Sameiet Ustaoset Appartement

Rimelig ulempe for de nærmeste naboer?

Til Studiegruppen, Erik, Vidar MNLA, Knut, Håkon, Terje, Per Olav m.fl. under tråden "Velkommen til Ustaoset"

Man kan jo lure på i hvilken grad dere virkelig har satt seg inn i hva prosjektet foreslår. Det forekommer meg at dere er ukritisk positive uansett hvilke konsekvenser utbyggingen vil gi."Surmaga dauinger" og "karakter: Særdeles god" er vel kanskje litt overdrevne uttrykk!

Prosjektet er sikkert bra på mange områder, men det er også liten tvil om at det vil gi meget uheldige konsekvenser for enkelte. Jeg er ikke overbevist om at dere hadde vært like happy om f.eks. dere var blant de som hadde leiligheter på nordsiden av Appartementet. Jeg er heller ikke sikker på at dette blir spesielt vakkert sett fra noen synsvinkler. Jeg er ikke forundret over at mange av de nærmeste naboer føler seg totalt overkjørt av Utbyggerne.

Ta en titt på følgende framstilling (krever Acrobat Reader installert):

www.datagrafikk.notempUFjell01.pdf

(Klipp evt. ut denne lenken og lim den inn i en Internett-leser)

Forøvrig oppfordret jeg 6. febr 06 utbyggerne ved Herland Eiendom til å delta i debatten og kommentere påstander, men kan ikke se annet enn at de fortsatt glimrer med sitt fravær.

Rolf Einar Eriksen
Sameiet Ustaoset Appartement

Re: Samarbeidsvilje vedr utbygging?

Bare et par kommentarer til dine innlegg.

Uansett hvem som i sin tid bygde appartementet er det helt klart at det ikke er noen av interessentene bak Ustaoset Fjellandsby som sto bak. Det blir dermed feil å hevde at siden hotellet den gang var utbygger så kan ikke Multiconsult i dag mene at appartementet er feilkonstruert.
Slik du formulerer deg virker det som om appartementet skal fredes mot påvirkning fra en evt videre utbygging av Ustaoset.

Ser man på de skisser du selv har fremstilt viser det seg at man ikke vil kunne bygge mer enn en til en og en halv etasje på tomten bak appartementet før utsikten til skarvet blir borte for de nederste leilighetene. Denne tomten er regulert for næringsformål med tilhørende byggeforskrifter, noe som har vært kjent for kjøperene av leilighetene hele tiden. At forslaget som nå ligger inne kan diskuteres er jeg enig i, men det er et faktum at uansett hva som bygges på denne tomten vil appartementets utsikt berøres.

Ellers ser jeg det slik at hotellet tilpasser seg omgivelsene i mye større grad en de utnytter eiendommen. Dagens forslag bruker ca halvparten av tillatt utnyttelse, og ombyggingen vil faktisk medføre en redusering av utnyttelsen.

Hensyn til naboer.

Ole-Johan Vindegg!

Multiconsult kan selvfølgelig få mene hva de vil, men er de ikke til syvende og sist representant for og leid inn av Utbygger for å gjennomføre det planarbeid som er nødvendig for å gjennomføre en ønsket utbygging?

For de fleste oppfattes det nok fortsatt slik at det er hotelleiendommen som i sin tid utviklet og bygget Appartementet og at det er den samme eiendommen som nå er basis for ny utbygging. Eiendommen har riktignok skiftet eiere noen ganger i mellomtiden og er pt. eiet av de vi kaller Utbygger. Interessentene som du kaller dem, har kjøpt en eiendom, en eiendom med en viss historie. Ville det ikke være mer naturlig og skape bedre samarbeidsforhold om Utbygger er litt ydmyk og forsøkte å tilpasse seg det som tidligere er gjort på stedet og å invitere til samarbeid? I stedet startet de med å hevde at eksisterende bygningsmasse er feilkonstruert samt å lage skisser til utbygging som er totalt uspiselige for naboer.

Ekstreme handlinger avler nok til en viss grad tilsvarende motpart og du kan jo ta en titt på snittskissen min og fortelle at du tror leilighetsblokkene vil harmonere med omgivelsene.

Prospektet for Ustaoset Appartement beskrev i sin tid bl.a. følgende: "En selveierleilighet på Ustaoset kombinerer hytteatmosfære og hotellservice."
Tror du at du hadde satt pris på å våkne opp til en hverdag der lys, luft og utsikt var byttet ut med en "lyssjakt"? Er det det du forbinder med den hytteatmosfæren du kjøpte i sin tid?

Jeg er ganske sikker på at et mer moderate forslag i dialog med naboene også hadde blitt møtt med større forståelse og samarbeid.

Rolf Einar Eriksen