Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Åpent brev til Teknisk Hovedutvalg og ordfører Erik Kaupang

Ole-Johan S. Vindegg
Postboks 513
3593 Ustaoset


Hol Kommune Oslo 11.januar 2006 v/Teknisk Etat
3576 Hol


Reguleringsplan for Karivollen på Ustaoset – Sak 0181/05


Som representanter for den yngre generasjon på Ustaoset er det med glede og interesse vi registrerer planene for utbygging og utnyttelse av Ustaoset sentrum. Selv om ingen av oss for tiden er bofast på Ustaoset har vi alle et ønske om en gang å flytte tilbake, og håper også på en utvikling som kan føre til flere unge fastboende og unngå forgubbing av Ustaoset. I tillegg til familiær tilknytning har Ole-Johan også kjøpt boligtomt på Ustaoset. Sammen med sin samboer har han startet byggeprosessen på denne, og de håper med tiden å kunne flytte inn i eget hus på Ustaoset.


Ole-Johan er utdannet sivilingeniør datateknikk, og det er for tiden ikke mulig for ham å kombinere bruk av denne utdannelsen med å bo fast på Ustaoset. Dagens Ustaoset har heller ikke noe tilbud til hans samboer, som har en bachelorgrad innen markedsføring. Stein Thøger er til våren ferdig byggingeniør, mens Carl Magnus er student ved Hærens Befalsutdanning.


Som alle andre som er oppvokst på Ustaoset ser vi verdien i den sjarmen som sentrum i dag fremviser, men for å kunne opprettholde, og aller helst øke, andelen yngre innbyggere på Ustaoset er en utvidelse av sentrum helt nødvendig. At utnyttelsesgraden i sentrum øker ser vi ikke på som noen forringelse av det inntrykket Ustaoset gir, tvert imot mener vi at bruk av sunn fornuft under planlegging og bygging kan få Ustaoset til fortsatt å fremstå som et intimt og åpent samfunn. En slik utbygging vil ofte medføre enkelte interessekonflikter, men vi håper at Ustaosets innbyggere er interessert i å løse disse gjennom konstruktiv dialog, og at vi alle er villige til å ofre egeninteresse til fordel for fellesskapets beste.


Å få et sentrum som tilbyr mer enn bare utleie- og fritidsenheter er et viktig bidrag til å gjøre Ustaoset mer attraktivt for oss unge. Ved at nybygg i sentrum kan inneholde rom for annen virksomhet, som ikke nødvendigvis er knyttet til turisme, åpner man for at kreative og nyskapende krefter kan finne Ustaoset attraktivt. Ved å skape et levende samfunn også i lavsesongen tror vi man vil mer enn oppveie de eventuelle negative effektene av et mer tettbygd sentrum. Vi skal heller ikke undervurdere de signalene som gis ved å tillate en høy utnyttelsesgrad i sentrum, nemlig at vi ønsker å satse på mer enn bare hytteturistene, og at Ustaoset også er til for de av oss som ønsker å bo der fast.


Vi trenger ikke se lenger enn til Geilo for å finne sjarmen i små tettbebyggelser, og alle som har vært i alpene har sett at det er fullt mulig å kombinere et utbygd sentrum med fri natur. På Ustaoset har vi i så måte naturen på vår side. Andelen hytter som vil bli påvirket av en høyere utnyttelse i sentrum er nokså liten, og andelen igjen av disse hvor denne påvirkningen har noen reell betydning er minimal. Enten utsikten er mot Hallingskarvet eller utover Ustevatn, vil ikke et tettere sentrum ha noen innvirkning med unntak av de få boligene som ligger nede i sentrum. Som tidligere nevnt regner vi med at disse vil bidra til prosessen på en konstruktiv måte, og at de vil se at denne utviklingen er nødvendig for at Ustaoset skal bestå som et levende samfunn.


Med vennlig hilsen


Ole-Johan S. Vindegg/sign
Stein Thøger Vindegg/sign
Carl Magnus Vindegg/sign

Re: Enkelte opplysninger som hadde betydning for dette brevet

I tiden etter dette brevet ble sendt har jeg meldt flytting til Oslo. Dette skyldes at jeg etter å ha fullført min utdannelse ikke lenger kan ha adresse Ustaoset samtidig som jeg er bofast i Oslo.

Som det opplyses i brevet er jeg utdannet sivilingeniør datateknikk. Jeg har en fordypning innen systemutvikling, og ønsker å kunne livnære meg innen dette. Pr i dag finnes ingen muligheter for å kunne gjøre dette på, eller i nærheten av, Ustaoset. Uten at sentrum utvikles dithen at det kan bli attraktivt for andre en turister og fritidsformål er det tvilsomt at det noengang vil bli tilrettelagt slik at man som fastboende har andre alternativer enn turisme som levevei. Jeg er ikke fremmed for tanken om en dag å kunne drive som selvstendig konsulent eller lignende med kontor på Ustaoset, men dette krever at tilbudet blir større enn hva det er i dag.

Jeg er derfor for Ustaoset Fjellandsby, da dette kan bidra til å skape et Ustaoset som lever av seg selv, og ikke bare av besøk.

Re: Åpent brev til Teknisk Hovedutvalg og ordfører Erik Kaupang

HJEMMEKONTOR
Helt enig med deg Ole Johan. Det er ikke mange som våger, men det du sier er ikke bare fremtidsrettet - det er også nødvendig for at lokalsamfunnet Ustaoset skal overleve og det er vel hva alle ønsker seg.
Stå på.