Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Ryper

Ser du Inger-Brit komenterer ryper og smågnagere i dag.
Generelt har vi hatt lite rype de siste åra. Det blir ofte kommentert rypebestanden som sees om våren rundt Usta. Dette er ryper som hekker over store deler av Hardangervidda. Skogen rundt Usta har vært, og fortsatt er et enormt viktig vinterbeite for rypene som egentlig "tilhører" vidda. Stadig tilbake til hvor viktig randsonene er. Vi hadde riktignok en stor oppblomstring av lemen i mai mnd. som fallt sammen av usikre grunner. (lemen er en art som er tilpasset et arktisk klima). Vi ser at slike arter ofte er mest påvirket av forurensning og klimaendringer. Vi har lett for å hause opp stor rypebestand-stemninger når vi ser disse smågnagerne om våren. Men når rypebestanden er lav fra før, kan ikke rypeegg legges av ingeting. At vi fra spesielt 70-tallet og fram til i dag har en drastisk nedgang i rypebestanden er sammensatt. Kombinasjonen er jakttrykk, flere mennesker i fjellet med hunder som lar de springe/trene, spesielt i april/mai som er livsfarlig for bestanden. Tidlig i april skal høna bygge seg opp igjen etter en hard vinter. Da går det slag i slag fram til de første eggene blir lagt 17.mai. Ser faktiskt mange som også lar sine fuglehunder springe løst/trene allerede i juli/tidlig august. Mange nevner rødreven som en ny trussel. den har vi hatt i fjellet i alle år. Selv skutt rev på Hallingskarvet 1971. Det hyttefolk bør være oppmerksom på er matavfall. Jeg ser at i flere hyttefelt i kommunen blir det kastet ut mat, gjerne til den fine reven. Reven som alle andre arter formerer seg i forhold til mattilgang. Når reven har god tilgang på mat fra vinterferien og til over påske vil den kunne yngle i forhold til dette. Sommeren kommer, og hytteturisten er nesten borte, har vi større rødrevbestand enn matilgang tilsier at vi bør ha. da blir det andre matvarer den må jakte på, bl.a. rypekyllinger. Kanskje klimaforandringer har noe å si. Det viser seg at den virker inn på elgen. Etter mengder med timer i fjellet, ikke minst i sommer har jeg observert: Mange av de få kullene som ble lagt i vår, er nok blitt lagt om igjen. Den unormalt fuktige forsommeren kan være en årsak. Ellers er det sikkert mange andre årsaker også, som vi ikke vet om i dag. Derfor er jeg alltid opptatt av "føre var prinsippet"