Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Parkeringsbestemmelser

Det vises til møte i Ustaoset Vel igår, og Inger Brit`s oriuentering idag i sin daglige spalte fra Ustaoset.
Vedtaket er etter min erfaring nesten riktig, idet som jeg sa på gårsdagens møte: det forutsetter at sengekapasiteten i tiltaket økes.
Vedtaket ble gjort i Teknisk Hovedutvalg etter mine notater, 13.08.2008 og lyder bla; "Teknisk Hovedutvalg legger til grunn at tiltaket må føre til flere sengeplasser".
Jeg har også lest et sted at dette var et spesielt tema før behandling av vedtaket i TH ettersom det var uenighet blant utvalgets medlemmer om tiltaket. På denne måten ble det "myket" noe oppfør avstemmingen. Jeg må også legge til at alt ovenfor stemmer med korrespondanse jeg har i anledning bygging pt av nytt Anneks på hytten vår.


Forøvrig ser jeg frem til at Velet følger saken om tiltaket fremover til alles beste.

Atle Gundersen