Return to Help Center

Welcome to the Bravenet Help Forums. Here you can chat and meet other Bravenet Members. Please do not post advertisements.

Forum: Web Tools Discussions
Start a New Topic 
  
Author
Comment
Uploading Website Template

I am attempting to upload a website template from the web hosting website templates link. I click on the image, a pop up allows me to upload to web hosting, and then to upload to bravehost. An area appears to put in an index page and allows this name to be changed. I then click to have the files uploaded to a specific site and after a few minutes it goes back to the .... site.

However, when I go to manage the site I do not see the new index page I created (I used index688.html and index733.html for the names) and the folder appears with only two images in it with one having 0 bytes and there is no rss file.

I have used this numerous times in the past for my many websites I maintain, but this is a huge setback as I want to update a site using one of these as a base without creating something entirely from scratch. Any help with why this is happening would be helpful.

Thank you,

Brian

Re: Uploading Website Template

I figured I would just download it and then upload it back. That works, but frustrating I can't do it the simple way.

Re: Uploading Website Template

Đất dịch vụ Phú Lương Hà Đông còn một số lô có thể giao dịch được ngay. Cụ thể ở các khu vực dịch vụ Văn Nội, DV Nhân Trạch, dịch vụ Bắc Lãm, Trinh Lương... Đã bốc thăm đợt 1 khu gần Văn Phú, khu đô thị Thanh Hà Cenco 5.

Đất Dịch Vụ Phú Lương Hà Đông
Đất Dịch Vụ Phú Lương Hà Đông
DT: 50m2. Đã làm song hạ tầng (đường, điện, nước và cây xanh). Vị trí đẹp, Đã có quyết định giao đất, mua bán ủy quyền công chứng đảm bảo pháp lý chặt chẽ quyền lợi người mua;
- Đất dịch vụ Phú Lương Hà Đông lô NO22: 50m2 hướng Đông Nam. Nhìn ra KĐT liền kề.
- Đất dịch vụ Phú Lương Hà Đông lô NO23: 50m2 hướng Tây Bắc.
- Đất dịch vụ Phú Lương Hà Đông lô NO 07: 50m2.
- Đất dịch vụ Phú Lương Hà Đông lô NO 27: 50m2.
- Đất dịch vụ Phú Lương Hà Đông lô NO 24: 50m2.
- Đất dịch vụ Phú Lương Hà Đông lô NO 02: 50m2.
- Đất dịch vụ Phú Lương Hà Đông lô NO2: 50m2.
- Đất dịch vụ Phú Lương Hà Đông lô N03: 50m2.
- Đất dịch vụ Phú Lương Hà Đông lô Ô góc; 50m2 hướng Tây Bắc; Tây Nam; Giá 950 tr.
- Đất dịch vụ Phú Lương Hà Đông lô Ô góc; 50m2 hướng Đông Nam; Đông Bắc; Giá 1 tỷ.

Đất Dịch Vụ Phú Lương Hà Đông
Đất Dịch Vụ Phú Lương Hà Đông
Bán một số Đất dịch vụ Phú Lương Hà Đông suất chưa bốc; Giá 780 tr/suất 50m2; Đất nền Phú Lương Hà Đông ( đất nền Hà Đông )
Khu Văn Nội gần dự án KĐT Văn Phú. Gần dự án KĐT Phú Lương.
Hiện Đất dịch vụ Phú Lương Hà Đông lô đã san lấp mặt bằng xong chuẩn bị bốc thăm quý III

Xem bản đồ chia lô, vị trí ô thửa, bản đồ tổng thể của các dự án quy hoạch và hơn nữa được tư vấn về pháp lý, thủ tục mua bán xin liên hệ.

Ban Quản Lý Đất Dịch Vụ Phú Lương

Website: http://datdichvuphuluong.com

Hotline: 0919 850 988

ĐĂNG KÝ TỰ ĐỘNG NHẬN TÀI BẢN ĐỒ PHÂN LÔ VÀ BẢNG GIÁ ĐẤT DỊCH VỤ PHÚ LƯƠNG