Forum: Bravenet Web Forum
Start a New Topic 
   Board|Threaded
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Hagström bas år och gitarrtyp.

Hej Robert!

Din bas heter Hagström Futurama. Det tillverkades 500 st basar under 1964 och din är nr 386 av dem.

Albert

Get your own FREE Forum today! 
Report Content ·  · Web Calendars   Free Guestbooks   Free Web Tools   Free Web Hosting 
powered by Powered by Bravenet bravenet.com