Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Hunder inne på hyttene

Etter en meget fin vinterferie på Ustaoset i MYE vær har vi en henstilling til Prestholt - Tuva - Embretstølen! Ikke tillat hunder inne på hyttene. Det blir stadig flere allergiske her i landet og det er heller ikke trivelig med hunder snusende rundt bordene. Honnør til Verpestølen hvor det er forbud mot hunder inne! Det er vel også båndtvang på Ustaoset?? Ser ikke slik ut i løypene??

Vinterpatriot.

Re: Hunder inne på hyttene

Håller helt och hållet med

Tøv om båndtvang

Hvorfor tar hundehatere seg aldri bryet med å sjekke fakta før de kritiserer oss hundeeiere?

Den ordinære båndtvang er 1. april - 20. august. I tillegg har Hallingdals-kommunene innført ekstraordinær båndtvang i maskinpreparerte skiløyper 24/12 - 2/1, 20/2 - 5/3 og fra lørdag før palmesøndag til 2. påskedag. Utenfor maskinpreparerte løyper er det ikke ekstraordinær båndtvang.

Forøvrig takk til Prestholt, Tuva og Embrektstølen som tillater våre firbeinte venner innendørs. Hyttene er store nok til å ha plass både for allergikere og hunder,- hvis en legger godviljen til!

Re: Hunder inne på hyttene

Hvorfor tar noen hundeeiere seg aldri bryet med å sjekke fakta og vise hensyn før de forsvarer sin handlemåte?

Det er båndtvang hele året i tilrettelagte friluftsområder.

Jeg liker hunder, men her bør nok hundeeiere vise hensyn til de som kan få allergisk reaksjon.


Denne gjelder også i år :
I dei delane av Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå kommunar som ligg under barskoggrensa vert det innført ekstraordinær bandtvang for hund i perioden frå og med 10. februar til og med 31. mars 2008.

Hundeloven begrenser båndtvangen

Da Hundeloven ble innført i 2004 ble kommunenes mulighet til å innføre lokale bestemmelser om båndtvang kraftig begrenset. Justisdept. begrunnet dette med lokalt misbruk der kommuner hadde innført bestemmelser om båndtvang som ikke var saklig begrunnet. Bergen Kommune nevnes særskilt som eksempel på misbruk.

Hundeloven pålegger kommunene å innføre saklig begrunnete bestemmelser om båndtvang. Det står eksplisitt i loven at ”hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også (skal) ivaretas i tilstrekkelig grad”. Fortsatt er det kommuner som ikke har innsett dette, men vedtar bestemmelser om båndtvang som nå mangler lovhjemmel.

I mitt forrige innlegg beskrev jeg de generelle regler om båndtvang. I tillegg har kommunene (før 1. april) mulighet til å innføre båndtvang ”under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet”. ”Båndtvang (kan) bare innføres i de områder … hvor vilt man ønsker å beskytte har sitt leveområde … (og) må opphøre straks forholdene tilsier det”.

Hundeloven er her entydig: Hol kommune har ikke hjemmel til å vedta utvidet båndtvang i områder ”som ligg under barskoggrensa … i perioden frå og med 10. februar til og med 31. mars 2008”. Båndtvangen må begrenses, "både hva angår omfang og geografisk spredning", som loven skriver. Kommunen har heller ikke hjemmel til å vedta ”båndtvang hele året i tilrettelagte friluftsområder”, hva nå det måtte være.

Justisdept’s høringsutkast til Hundeloven gir mye nyttig bakgrunnsinfo, bl.a. om formålet med lovendringene og om bakgrunnen for at den barbariske Bufeloven ble opphevet. Lovteksten alene er ganske klar og lesbar og anbefales å lese for alle med meninger om båndtvang:

---------------------------------
§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder,
b) i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon,
c) på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser,
d) i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder,
e) i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, eller
f) under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning. Ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e og f kan båndtvang bare innføres i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, eller hvor vilt man ønsker å beskytte har sitt leveområde. Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det. Der beite, natur- og rekreasjonsområder berører flere kommuner, bør disse samordne sine forskrifter. Kommunens innføring av båndtvang etter bokstav f kan påklages til fylkesmannen.

Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder, kirkegårder eller grav- og urnelunder.

Re: Hunder inne på hyttene

Flott, Jonasson, et velfundert innlegg. Jeg er drit lei folk med mental allergi. Dem er det mange av, og de blir stadig flere.

Re: Hunder inne på hyttene

Jeg vil si at det er fint at hundeeiere tydeligvis bruker mere tid på å forsvare sin handlemåte (eller å tolke kommunenes lovtekster ) enn å ta hensyn til andre, bra jobbet.

Furtne "mental allergikere"

Hundeeiere må dessverre bruke tid på å tilbakevise feilaktig informasjon om båndtvang. Bergen Turlag (DNT) er i så måte værstingen; de har tapetsert Byfjellene i Bergen med oppslag "Hold hunden i bånd i naturen!". Helt uten hjemmel, selvsagt.

Reglene om båndtvang er ganske enkle, og handler kort sagt om å ta saklig hensyn til hverandre. At enkelte ikke liker hunder er ikke grunnlag for båndtvang. Vi hundeeiere er vant til usaklig kritikk, og vi har også lang erfaring med hundehatere ("mental allergiker" var et bra ord) som furter når deres usaklige kritikk blir tilbakevist.

Re: Hunder inne på hyttene

Debatten her viser igjen hvor enormt store egoister hunde-eierne er!!!!

Re: Hunder inne på hyttene

Jeg vil bare spørre hvem som er egoistiske her? Selv er jeg både hundeeier og hundeelsker (og allergiker). Det vil si at jeg får vondt av å se hunder som har gått lang tur, er slitne og svette (på linje med oss mennesker) måtte stå ute i kulden og vinden mens vi mennesker får gå inn og varme oss og bli tørre igjen.
Selv har jeg en hund som er for liten til å være med på de lange turene hvor stopp på slike hytter er en del av turen. Men med litt mer trening håper jeg en dag at han også kan være med på lengre turer. Da håper jeg inderlig at ikke "hundehatere" har fått ødelagt vår sjanse til å ta han med inn for å få igjen varmen. Jeg kan gjerne være med på at vi med hunder får vår egen del av hytta hvor vi kan være. Litt som de gamle røykeavdelingene som ble påbudt før røykeforbudet kom.
Som nevnt er jeg også allergiker, det innebærer blant annet at jeg reagerer på tobakk/røyklukt. Jeg kan ikke sitte ved siden av mennesker på buss/trikk som lukter røyk uten å få astmaanfall. Betyr det at det er i min rett å nekte disse å være med på samme buss/trikk som meg? For min egen del håper jeg det, men i forhold til en del av dere så har jeg innsett mine begrensninger.
Er det bare meg eller har alle blitt mer egoistiske de siste årene? Hvis alle kunne ha tatt litt mer hensyn tror jeg en del slike "problemer" ikke ville ha eksistert. Dette gjelder selvfølgelig både hundeeiere og andre.
Jeg vil ønske alle hundeeiere god tur til fjells!

Re: Hunder inne på hyttene

Takk til deg Anne-Lise! Et velbalansert og verdig innlegg synes jeg. Hilsen Merete, hundeeier som pleier å ha hunden i bånd i løypene.