Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Leserinnlegg Hallingdølen

Enkelte av de som fremdeles er aktive i næringslivet på Ustaoset og fremdeles "lever i håpet" om å få utvikle etblert virksomhet, føler og mener at Hol Kommune ved de ansvarlige etater, legger unødvendige hindringer i veien for små og mellomstore foretak. Vi føler oss "tynget" av tungrodd kommunalt regelverk, som gjør videre utvikling og framdrift svært vanskelig i vårt område.
Bygging og utleie av hytter og leiligheter har vært, og er, fremdeles en av de mulighetene som finnes i vår fjellbygd oppe under Hallingskarvet. Noen bygninger er arv fra foregående generasjoner og er videre er blitt utviklet ved langsiktig tenking, for å kunne ha en framtidig normal levevei i høgfjellet. Disse foretak er tuftet på nøysomhet og er blitt til ved å legge "stein på stein"
Ingen av de fastboende på Ustaoset er i nærheten av å være "finansakrobater". Tanken bak våre virksomheter har vært gleden av å se ting vokse og gro i et naturlig, fornuftig tempo -- og i den forbindelse være tilstede med annet servicearbeid som forhåpentligvis har vært til glede og gavn for de mange ferierende i vårt område.
Fra vårt "ståsted" føles det som om Hol Kommune betrakter Ustaoset som "Dalstroka innafor"
Det er svært vanskelig å få gjennomslag for omregulering og fornying av enkelte områder, selv om alt ligger vel tilrette for en slik utvikling.På Ustaoset har vi lagt spesieltt merke til og fulgt med i saken ang.Solheim Appartement.
De etater og kommunestyremedlemmer som har vært med på og er ansvarlig for den slette behandlingen av tidligere eier av Solheim Appartement, levnes ingen ære. Det er bare en ting å uttrykke -- Skam dere.-
Sannhetens ord ligger nok i det en minister i Sverige uttalte for noen år siden-- Norge er det siste sosialistiske landet i Vest Europa.--
Undertegnede kan og vil ikke forstå at Hol Kommune påtar seg det store ansvar det er å forvalte annen manns eiendom. et ordtak:-- Den kjenner best hvor skoen trykker , som har den på --
Ustaoset 13. feb 2008 Oddvar Vindegg