Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
MERE URBANISSME OG HAPPENINGS PÅ USTAOSET - NEI TAKK, ELLER?

,,DEN SOM VIL VÆRE MED PÅ LEKEN, MÅ SMAKE STEKEN..."

Det er bare å melde seg på i en debatt som den herværende, men da oppfordres og gjelder det også for Torhild Elverhøy - Ole - Hans, å følge rimelige spilleregler som det å sette seg inn nøye i hva som har foregått og ikke ,,late som" det ikke har vært argumentert tidligere. Dvs. Det forutsettes at man har lest igjennom - og - ikke minst, tenkt igjennom hva som (historisk) har gått forut for disse tilsynelatende lettvinte ,,kort-kort-forslagene" deres fra i mai 07... Og så dernest være velkomne med å anføre velbegrunnete forslag for mer urbanisering av fjellheimen vår, dersom dere våger.. Velbekomme! ,,The decision is yours!" Hvis ikke er jeg redd dere alt er avskrevet.
Å med disse i og for seg uskyldige og naive kortfrasene å påberope seg å bli tatt alvorlig,- nei takk sann, den går ikke! - Og hva undertegnede så langt angår: Tar meg sjøl ikke så gravalvorlig at jeg tror å kjenne alle svar på rede hånd. - Men det har foregått en viss ordveksling før og innen deres banale ensidigheter her kom ,, på trykk." Tross alt! Vel, alle bør tas på alvor. Undertegnede gjør det. For orden skyld. - Men så - fra spøk til revolver...

ET FJELLSAMFUNN AV ÆRVERDIGE HYTTER HAR LAGT OPP TIL TRADISJONER PÅ GODT OG KAN HENDE MINDRE GODT dere nyankomne burde iakta litt nærmere. F.eks. trenger man overhodet ikke være konservativ for å påpeke en grunnlagsbakgrunn, der mange - øyensynlig et flertall blant hyttefolket - slettes ikke får noe kick av deres ,,forslag" om å gjøre Ustaoset mer urbant enn det alt er. ,, Å proppe fjellet" hos oss med en fjellandsby er ikke bare et økonomisk tapsprosjekt generelt sett (som når renta som nå utover stiger ubønnhørlig) - Men øyensynlig et tapsprosjekt i seg sjøl utfra at fjellandsbyer normalt i Norge (slik jeg som kulturøkolog har hatt anledning til å granske dette i fjelldestinasjonene våre landet rundt de siste årene) stort sett sees i tilknytning til alpinanlegg Oset ihvertfall i dag er fri for. - Så mye til den ,,mosegrodde og alderstegne" diskursen for seinankomne om ytterligere fjellandsby på Ustaoset... Jeg tror ikke den debatten blir løftet så mye videre ut av det dere her enn så lenge har bidratt med. Derfor går i fortsettelsen denne teksten over i et helt annet spor, hvor harmoniseringen av Ustaoset-samfunnet vil måtte følge til dels helt andre kanaler og veier er jeg redd.

OM JEG IKKE HAR HELT MISFORSTÅTT, VIL JEG TRO DE NESTE 100 ÅR PÅ USTAOSET VIL STÅ I DET ØKOLOGISKES TEKN.
Mens bankfolk og sosialøkonomers ,,briliante" kalkyler undertiden vil kunne lide skibbrudd, eller?

RENT GRUNNVANN, RENEVASJONSAVGIFTER FOLK MAKTER Å BETALE KOMMUNEN, FULLT FRAVÆR AV KLOAKKERINGSPROBLEMER, NEI TIL HYTTEFORTETNING I TI ÅR FRAMOVER OG STOPP FORURENSNINGEN MED PARAFINOVNENE (SOM OG OVERFORBRUKET AV PANELOVNSTRØMMMEN) - SYNES Å VÆRE HØYST OPPEGÅENDE TEMAER DE FLESTE VIL VÆRE KONKRET TJENTE MED Å SE NÆRMERE PÅ. KANSKJE DA I EN STØRRELSESORDEN SOM RENT PRAKTISK VIL AVVIKE EN DEL FRA DISSE TILBAKEVENDENDE LUFTSLOTTENE I FORM AV GUDSJAMMERLIGE KJEDELIGE INSERATER OM EN NY FJELLANDSBY PÅ USTAOSET.
Hvis vi i det hele tatt ønsker en økologisk (og ikke ensidig spekulativ utbygging) harmonisering av Ustaoset, må vi sette oss inn i hva de neste 100år kan bringe av gode harmoniseringsmuligheter og slette sådanne. Undertegnede kan i høyden bidra med noen forslag, fordi jeg tror på en ,,kollektiv dialog" for å utrede enkelthetene for en slik harmonisering. Og det vil vel fordre noe mer enn det som til nå har foregått i hodene på de som fører an i Ustasoet Vel, hva mener du? Men da gjetter jeg på at man må avvikle dette maset om mer urbanisering av naturarealene rundt de nåværende hyttene: ,Fortetning" har de kalt det! -
Naturnedbygging har jeg kalt det! Noe jeg tror flertallet ikke ønsker seg på Oset. For - man kan vel ikke gå rundt å ønske seg verdiforringelse, så naturen rundt oss for våre barnebarn blir dårligere enn den allerde på flere vis alt er blitt?!

OMLLEGGINGEN FRA PANELOVNSTRØM/PARAFINKAMINER TIL MODERNE VED - OG PELLETSOVNER BØR TA SEG OPP i 2007 0G 2008!
Til tross for at den nyoppstartete pelletsfabrikken ned i Kleivi brant i april, melder nettverket jeg er med i og Hallingdølen at man planlegger kranselag for den den fornyete fabrikken 20. september allerede. Mens produksjonen kommer i gang til jul. - Fabrikken hadde etter storbrannen et restlager på pellets som i vår var ganske svært. Man kan ringe Geilo Biobrensel 40 oo52 69 og høre om det for deg som hytteeier som har skaffet deg pelletskamin nå i sommer - er mulig å få kjøpt pellets derfra. Eller du kan bringe det på biltilhenger annenstedsfra, sjølsagt.
LYKKE TIL MED OMLEGGINGEN
OG VELKOMMEN ETTER!
DOBBELTBRENNENDE VEDOVNER OG PELLETSKAMINER ER TOPP! BARE SETT I GANG! OPPFORDRER USTAOSET VEL TIL Å SETTE I GANG OG GJØRE NOE MED SAKEN.
Enn så lenge: Med sommerlig bhilsen!
Jo Jacobsen - Ringebu

Re: MERE URBANISSME OG HAPPENINGS PÅ USTAOSET - NEI TAKK, ELLER?

Merkelig hvordan alle skriker ut mot fortettning og urbanisering så lenge man selv har fått seg en plass på fjellet.

Vi må ikke glemme at vi er gjester på fjellet, selvfølgelig skal man kunne si hva man mener og kjempe for sin sak, men hvis vi "byfolk" skal begynne å diktere Ustaosets fremtid tror jeg fort vi skyter oss selv i foten. (Og nei, pensjonister som har trekt seg tilbake på Ustaoset regnes IKKE som lokale ustaosinger!)

Siden du flere steder på siden her uttaler deg som kulturøkolog hadde det vært fint om du kunne utdype hva kulturøkologi er og på hvilken måte det gjør deg skikket til å bedømme om et hvilket som helst prosjekt er økonomisk lønnsomt eller ikke, hvilke andre fjelldestinasjoner du har gransket og hvilket resultat disse granskningene gav (er fjellandsbyer levedyktige, hvilke forhold har menneskene i disse fjelldestinasjonene til fjellandsbyene i dag).

En ting som jeg absolutt ikke forstår er hvordan du har tenkt at et sart samfunn som Ustaoset skal kunne overleve uten utvikling?

Du snakker om de neste 100 år på Ustaoset, men dersom du fikk gjennomslag for dine visjoner, ville du rive vekk store deler av livsgrunnlaget for fastbeboende og de som arbeider på Ustaoset. Og disse få er uten tvil Ustaosets livsnerve og ryggrad, uten dem ville det ikke vært noe Ustaoset!

Så det er spennende og interessant og se hvordan du som "fagmann" innen "kulturøkologi" er villig til å la Ustaoset som vi kjenner det, dø ut så du kan kose deg på fjellet for deg selv. SNAKK OM EGOISME!! Isåfall hadde jeg satt pris på om du vennligst også tok på deg arbeidet med å rive ned "spøkelse (hytte)byen" og slå av lyset når du reiste.

Forsåvidt enig med at pelletsovn er et bra tiltak da:)

Re: MERE URBANISSME OG HAPPENINGS PÅ USTAOSET - NEI TAKK, ELLER?

Må si meg helt enig i "Turist"

Noe mer arrogant en Jo Jacobsen skal man lete lenge etter. Det er helt tydelig her at Jo Jacobsen er av den heldige typen som har hytte på Ustaoset. Og ikke ønsker flere velkommen.
Har selv reisrt p Ustaoset siden jeg var barn i familie hytte. Denne er desverre ikke i familien lenger.
men har en arbeidsgiver som har hytter på