Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Fastboende for ny kommunal reguleringsplan i Ustaoset sentrum

Jeg ser av debattinnleggene at det er mange som nevner hensynet til de fastboende og gjerne også tar fastboende til inntekt for sine syn. Da er det jammen på tide at vi lar høre fra oss her!

For nå er det faktisk slik at de aller fleste fastboende og næringsdrivende på Ustaoset mener at en så omfattende og dominerende utbygging krever en uavhengig reguleringsplan som dekker hele sentrum. Det blir meningsløst å sette i gang en så omfattende utbygging av 2/3 av sentrum, for så å lage reguleringsplan for sentrum som inkluderer samme område etterpå.

Flere av oss som grenser direkte til utbyggingsområdet opplever nå at deler av våre eiendommer nærmest ”går med i dragsuget”, uten at vi på noen måte er tatt med i en dialog eller vet hva som skjer. Selv oppdaget jeg for et par dager siden at deler av min eiendom er tatt med i forslaget til bebyggelsesplan – dette er ikke ihht varsel. Det finnes flere lignende tilfeller. Vet utbygger i det hele tatt hvor grensene går?

Det hevdes stadig fra utbyggers side at det er god til svært god dialog med nær sagt alle. Vel.
For fastboende på Ustaoset ble det i desember avholdt et orienteringsmøte i regi av grendeutvalget. Jan Straume representerte Ustaoset Fjellandsby. Han orienterte veldig løst om planene, men kunne lite svare på konkrete spørsmål, og unnskyldte det med at det var veldig tidlig i prosessen og at det egentlig var en annen som skulle representert på møtet. I forrige uke ble berørte naboer plutselig invitert til møte igjen. Da ringte utbygger til naboene søndag kveld og sa det ble møte mandag morgen kl 0800. Jeg var ikke hjemme og ble således ikke invitert. De innspill som er kommet er dessuten behandlet på en heller arrogant måte, med svar som at ”vi må alle ofre noe”. Dette gjenspeiler en holdning som ikke er tillitvekkende.

Hvis en forsvarlig behandling av saken betyr en utsettelse av utbyggingen, så får det heller være. Vi kan ikke ta trusler om ”at da blir det ikke noe av” eller ”vi har ikke råd til å vente” inn over oss.

Når dette er sagt må jeg innrømme at jeg vet om en fastboende familie på Ustaoset som er positiv til utbyggingen slik den legges fram i innsendt forslag til bebyggelsesplan, nemlig innehaverne av denne siden. Takker herved for rausheten ved å tilby denne debattsiden slik at vi kan få et balansert syn på saken!