Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Utvikling av Ustaoset Sentrum, Ustaoset Fjellandsby, hva vil vi ha?

Jeg er 3. generasjon hytteeier på Ustaoset og er i likhet med (trolig)alle andre hytteeiere og fastboende for en utvikling av Ustaoset, men ikke slik den er planlagt og markedsført av Multiconsult/Ustaoset Fjellandsby (UF).

Det blir derfor for enkelt å stille spørsmål om vi er for eller imot Ustaoset Fjellandsby. Det er ikke snakk om enten eller, men om hva vi skal leve med i generasjoner fremover. Jeg tviler på om det er særlig mange som ønsker seg en utbygging av Karivollen/Fjellgaten med den utforming som er planlagt når det gjelder mengde, høyde og utbredelse og også arkitektonisk utforming.

Prospektet for Ustaoset Fjellandsby sier at det skal bygges 30 leiligheter på Karivollen. Få er trolig klar over at dette kun er første byggetrinn, i annet byggetrinn er det planlagt nye 38 leiligheter. Hele Karivollen er planlagt utbygget. Dette kommer i tillegg til Fjellgaten hvor det er planlagt 54 leiligheter.

Få er også trolig klar over at terrenget på nedre del av Karivollen er tenkt hevet ca. 3,5 meter. Dette for å få plass til garasjeanlegg under bakkeplan. Over dette er det planlagt leiligheter i 3 etasjer + loft. (Samme høyde som på Fjellgaten) Dette blir etter min mening en alt for massiv fortetning av Ustaoset Sentrum som primært investorene vil tjene på. Utformingen/arkitekturen hører heller ikke hjemme på Ustaoset.

Tegningene Multiconsult AS har utarbeidet over området sier bl.a. at det skal anlegges et vannspeil i bekken nord for Karivollen. Dette vannspeil er planlagt på min eiendom (gnr 52, bnr 27 og 70), men har de forelagt disse planer for meg? Nei, det har de ikke. Liknende forhold er gjeldende for andre tilgrensende eiendommer rundt Karivollen. Dvs at UF planlegger med forutsetninger i inngrep på annen privat grunn. Dette, sammen med diskusjonen om at Ustaoset Appartement må ”omreguleres til varme senger” ( ref Rolf Einar Eriksens innlegg 06.02.06, 1:02 PM) sier ganske mye om hva slags investorer/planleggere vi har med å gjøre.

Flere har nevnt Godøysund som et eksempel på hvor galt det kan gå. Slik vil ingen ha det på
Ustaoset. Hele utbyggingsprosjektet er så stort og omfattende at ny reguleringsplan inklusiv
ulike konsekvensanalyser bør fremskaffes før man kan godkjenne en utbygging i denne størrelse. En feil utbygging vil være uopprettelig på meget lang sikt.

Tom Vebner