Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Leserbrev i Hallingdølen

Konsesjonskraft

En urolig verden, krig og kraftmangel i Europa i kjølvannet av pandemien fordrer handlekraft på alle nivå. Hol Høyre mener nå at tiden er inne til å få utredet fastpris for næringsliv, husholdninger og fritidsboliger i Hol kommune.

Konsesjonskraft

Vi foreslår dermed å ta ut en tilstrekkelig del av kommunens konsesjonskraft og selge til fast pris. Ordningen skal omfatte næringsliv, husholdninger og hytter/fritidsleiligheter med anleggsadresse i Hol kommune.

Næringslivet i Hol kommune er helt avhengig av reiselivet. Det er vi derfor også som innbyggere. Samtidig er deltidsinnbyggerne våre våre lojale kunder, og tilbudet i Hol og Hallingdal reflekterer nettopp dette. De er dermed også en viktig del av stedsutviklingen som skjer.
I flere måneder har vi ventet på ordninger fra staten, men dessverre er varslede tiltak ikke tilstrekkelige for å unngå fatale konsekvenser av dagens ekstrempriser.
I august hoppet strømprisene ytterligere oppover og prognosen sier at det vil fortsette.

Vertskommuner for vannkraftverk har lovmessig tilgang til deler av produsert strøm. Dette kalles konsesjonskraft. For den betaler kommunen pr d.d. ca. 11,5 øre pr kWh og er i 2022 på 251 GWh. Konsesjonskraften kan benyttes og/eller selges. Pr d.d. brukes noe til kommunens egne bygg, resten selger vi på strømmarkedet, nå med svært god fortjeneste.

Fastprisavtaler som gir forutsigbare inntekter for kommunen og forutsigbare kostnader for forbrukerne i kommunen mener vi er en vinn-vinn-situasjon og vil erstatte prissikringsstrategien på en forsvarlig måte. Prissikringsstrategien som kommunen har fulgt i flere tiår har gavnet kommunen meget godt. I snitt har vi tjent ca. 4-5 mill. kr/år over spot-prisen. Inntektene fra denne sikringen har svingt mellom 25-50 mill. kr/år.

Eksempel
Ved å ta ut for eksempel 150 GWh til fastprisavtaler på for eksempel 1 år - 70 øre/kWh, 3 år - 50 øre/kWh og 38 øre/kWh på 10 år så sikres forbrukerne forutsigbare overkommelige strømkostnader og kommunen en langsiktig og god inntekt. Med 38 øre/kWh og volum på 150 GWh så er inntekten 57 mill. kr/år minus noen kostnader. Inntekter som igjen kommer kommunens innbyggere, næringsdrivende og deltidsinnbyggere til gode gjennom gode kommunale tjenester.

For Hol Høyre
Henning Solhaug