Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Kompensasjonsordningen for høye strømpriser.

Ordningen skal ikke omfatte fritidsbolig, men etter innføring av ny nettleiemodell, har jeg søkt om slik støtte, utfra garanti for at jeg skal bruke hytten minste 3 dager pr mnd: "- Da jeg ved min garanti for mnd-lig tilstedeværelse fra et bruksmessig ståsted likestilles med fastboende, anser jeg det rimelig at jeg også likestilles kompensasjonsmessig."
Håper flere andre hytte-eiere kan gjøre samme.
Sendes rme@nve.no