Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Klimafabelen

Emne: Har FN panelet tatt for mye MØLLERS TRAN ?

HAR FNs KLIMAPANEL TATT FOR MYE MØLLERS TRAN !?
FERSK FN KLIMARAPPORT MED SKREMSLER..

Det skal bli varmere og greit nok siden temperaturen uunngåelig har variert til alle tider og vi ligger faktisk hele 2,5 grader under middeltemperaturen 17,5 gr. som våre forfedre opplevde som behagelig uten klimahysteri ....

Moder Jord er en dynamisk «levende» planet ulik våre naboplaneter.

Jorda har vært og er utsatt for pågående klimaendringer hele tiden, enten på vei mot kaldere klima eller varmere klima og ALDRI stabilt ! Flere titalls faktorer styrere klima bl.a. klimagasser hvor vanndamp dominerer helt og delvis overlapper CO2 hvor faktisk bare 4% CO2 er menneskeskapt og 96% CO2 uvegerlig er skapt ved naturen selv.

Pga endring i Jordas hellingsvinkel mellom 22,1 og 23,5 grader får vi om noen tusen år for lite solvarme og da må nok våre etterkommere flytte til N Afrika når Nord Europa få tilbake en istid med permanent tykk iskappe over Fedrelandet Milankovich)

Klimapanelet syntes å ha lagt Jordas klimahistorie nederst i skuffen...
Klimahistorien forteller om temperaturer over FNs «faregrense» i vår nære fortid med skog på vidda og varmekjære planter som har bukket i vår forholdsvis kalde klimaperiode snitt 15 grader og hele 10 grader lavere enn Jordas dominerende temperatur 25 grader med en Jord helt uten is !

Fallet i omkomne pga ekstremvær og naturkatastrofer har falt med 98% siste 100 år !

Ekstremvær og dramatiske klimahendelser skjer også helt tilfeldig uten sammenheng.
Vi kan bruke 30 års perioder, 100 års perioder og 300 års perioder og sammenligne med lignende tidsperioder bakover i tid og vi vil finne varmere klima, kaldere klima, perioder med lite ekstremvær og perioder med mye ekstremvær vekslende over tid ....Forskerne kan «produsere» ønsket resultat !

F eks Permtiden med start for 125 mill. år siden var katastrofal da store mengder hydrogensulfid i Sibir drepte 90% av livet i havet og 70% av livet på landjorda.

Det er en merkelig påstand at menneskeskapt CO2 dvs 0,12 % av klimagassene avgjør klima.
For det første er dagens totale CO2- nivå beskjedne 0.04% av atmosfæren eller 410 millioner CO2 molekyler herav bare 16 molekyler tilført fra menneskelig aktivitet.
Og det påstås faktisk at disse puslete 16 molekylene må reduseres til 8 for å «redde Jorda?»

CO2 nivået har i vår geologiske tidsalder vært 6 - 19 ganger høyere samtidig med knugende istider og en ulevelig jord!

En må iure på FNs egentlige agenda med klimasirkuset ?
FN har vært igjennom tiår med sviktende oppslutning og få suksesser:

Lite har FN fått til i krigssenarier, internasjonal kriminalitet, narkovirksomhet, rettssikkerhet og anstendig soningsforhold, likestilling og kvinners rettigheter, befolkningsvekst, flyktningproblematikk, sult , fattigdom..

Trengte FN på 80- tallet en sak som skulle samle medlemmene om et ikke politisk område? ...da er jo klima ideelt !

Menneskehetens klimakunnskaper er jo meget beskjeden og FNs klimapanel innrømmer jo selv:
«Klima er et ikke lineært kaotisk system vanskelig å beregne, ja selv klima i vår fortid» !!!
FN har også innrømmet at det hele egentlig ikke dreier seg om klima, men en ny økonomisk verdensorden for å erstatte kapitalismen innen et gitt tidsrom»
...og klimakvoter som kamuflert bistand med overføring fra I-land til U- land?

Klimaeventyret? «En kan lyve for hele befolkningen en stund og lyve for noen hele tiden, men det går ikke å lyve for hele befolkningen hele tiden !»