Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Hytteforbud - ikke for sent å snu?

Bærum, Balsfjord, Hvaler, Hol. Samme situasjon alle steder, som tilsier et nasjonalt hytteforbud? Neppe. Hytteforbudet ble bestemt uten skriftlig bakgrunnsdokumentasjon og uten at det var vurdert av Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet. Senere har det kommet fram, direkte og mellom linjene, at disse to etatene ikke synes det er en god ide.

Hvis lokale forhold tilsier særlige tiltak og det blir godt forklart, vil folk respektere dem - det være seg begrensninger i butikker og turisthytter via mer omfattende tiltak til fullt hytte-og besøksforbud. Et generelt hytteforbud som mange ikke synes er godt begrunnet, er dessverre egnet til å svekke respekten for lover og regler generelt og koronakontrollen spesielt.

Hvis folk lokalt ser at et fullt hytteforbud ikke er rimelig eller nødvendig, så gi sentrale myndigheter beskjed om det. Gi beskjed om hva dere tror kan komme i stedet. Slike henvendelser bør helst komme fra ordførere som kan veie ulike hensyn og kjenner sine kommuner, sine innbyggere og sitt næringsliv. Følelsesladede ytringer fra enkeltpersoner er en del av bildet, men også de må tåle å bryne seg på en traust ordfører.

Helseministeren og statsministeren synes neppe det er hyggelig å forsvare et hytteforbud de nok har innsett kom feil ut, men det har gått politisk prestisje i det. Jeg håper at saken ikke svekker forholdet mellom hytteeiere og vertskommunene på lang sikt.

Re: Hytteforbud - ikke for sent å snu?

En riktig spennende morgen i Bergen , med kraftig vind og sne , og så skinner solen igjen.

Ja , det er ikke noen skam å snu, og det må både Statsminister og Justis minister kunne se på, og så kan " lille meg " også be om at det er mulig å snu på Hyttestengingen på fjellet !!

Det er stadig mange forstå seg påere som kommer og snakker om at hyttevedtaket var en feil, og som ikke har så mye for seg, for oss som har god plass i hytten .

Håper at de lokale folkene i Hol Kommune kan gjøre noe for at vi kan få komme til Ustaoset påsken 2020, og kjøpe det vi klarer i butikken og sørge for at alle på Ustaoset kan glede seg og ikke minst de som ønsker å få butikk og økonomisk aktivitet SNAREST i gang igjen etter nærmere 3 ukers stopp

Beste hilsen

Knut Hagelien