Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Dab og dekning på Ustaoset

DAB+ DEKNING USTAOSET

Ustaosets Vel har mottatt flere klager på dårlig DAB dekning på Ustaoset.
Vi kontaktet Petter Hox i NRK som er ansvarlig for DAB nettet.
Han kom innom Ustaoset for å sjekke dekningen.

Hox gjorde flere målinger, og kjørte rundt i sentrum på de strekningene hvor folk hadde klaget. Han fant ikke noe unormalt, god dekning hele veien. Signalstyrken var også bra.

Hox mener at de som har problemer med DAB mottagning, har stilt inn radioen feil, eller at bilradioen har feil installert antenne.

Nærmeste DAB-sendere til Ustaoset er på Geilo og ved Ørteren.
På dekningskartet på radio.no/dekning kan man se hvordan dekningen er.
I noen områder har de kommersielle kanalene mindre dekning enn NRK.

FAST RADIO
NRKs DAB-sendernett er inndelt i regioner. Hver region har sin frekvens.
Tar man med en DAB radio fra Bergen eller Oslo, så må den tunes på nytt når man kommer til Ustaoset. Da finner radioen riktig frekvens for området.
På noen radioer heter knappen/funksjonen «scan», på andre «autotune» eller lignende.

Frekvensen man skal ha på Ustaoset er : 13A - REGION 02 BTV (Buskerud, Telemark, Vestfold). Det kan også stå REG2BuTeVe i skjermen på radioen.
Er radioen stilt inn på riktig region/frekvens, skal det være tre varianter av NRK P1 i kanallisten; for Buskerud, Telemark og Vestfold.

BILRADIO
Husk å stille inn DAB-radioen på «automatisk frekvensskifte», slik at den automatisk finner riktig frekvens uten at du behøver å tune/scanne inn på nytt.
Da skal du hele tiden ha gode mottagerforhold.
Denne funksjonen har forskjellig navn hos ulike produsenter; den kan også for eksempel hete «kanalforfølgelse» eller «DAB-DAB».

Re: Dab og dekning på Ustaoset

Jeg har også klaget og fått vite at antennen må stå rett opp, så her skal ommøbleres. Vi har også dårlige forhold i det sentrale østlandsområdet på Ås, så det er ikke noe jevn spredning på bakkenivå. Man kan montere stor utvendig antenne. For mange er Spotify eller nrk-appen beste utvei med strømming over mobiltelefonnettet.

Re: Dab og dekning på Ustaoset

Hei

Jeg hadde problemer med å motta de kommersielle kanalene via DAB i hytten på Ustaoset. Fikk bare inn NRKs kanaler. Dekningskartet viser også dette. Jeg trodde utendørsantenne var eneste alternativ inntil jeg leste en artikkel om forskjellig følsomhet i radiomottakerne. Jeg har nå en mottaker fra Sangeon og mottar alle DAB kanaler uten problemer. Uten utendørsantenne.

Re: Dab og dekning på Ustaoset

Mottakeren jeg kjøpte, heter Sangean DPR67.

Re: Dab og dekning på Ustaoset

Per, har du en lenke til den artikkelen om forskjellig følsomhet i radiomottakerne?