Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Leserinnlegg i Hlalingdølen om den nye eiendomsskatten i Hol Kommune

EIENDOMSSKATT I HOL
Ja, dessverre, det vil bli innført eiendomsskatt i Hol fra 2016. Det er flere forhold som gjør dette nødvendig.
- I mange, mange år har kommunen levd godt på kraftinntekter, det har gitt muligheter for en drift langt over det andre sammenlignbare kommuner bare har kunnet drømme om. Nå svikter disse inntektene med innpå 30 millioner kroner.
- Som stor hytte- og reiselivskommune har Hol utvidet helsetjenesten. En ekstra legehjemmel dekker kommunen, økonomisk, fullt og helt.
- Hyttegjester har på lik linje med fastboende krav på helse- og sosialtjenester, uten at kommunen kan kreve refusjoner for slike utgifter fra deres hjemkommuner. Vi ser en økning i slik bruk og innsatsen må økes fra kommunens side.
- Arbeid med «fellesgodefinansiering», som er allment akseptert blant annet hos våre konkurrenter i Mellom-Europa, har møtt veggen i regjering etter regjering.
- Hol kommune ønsker å være en ledende reiselivskommune og legger allerede innpå 10 millioner kroner, årlig, i reiselivspotten for bl.a. løypekjøring, skibusser og vedlikehold av stier og løyper.
- Forutsetninger for frivillig bidrag til løypedrift oppfylles ikke. Mange er flinke og noen hytte-vel har satt innsamling i system, men altfor mange, også lokale, følger ikke opp.
- Sti- og løypenett trenger regelmessig oppgradering og videreutvikling, dette er det ikke økonomiske midler til i dag. Som destinasjon «taper» Hol i forhold til våre konkurrenter.
Dette er noen av grunnene for innføring av eiendomsskatt fra 2016. Så kommer det naturlige spørsmål: hvordan vil utformingen av skatten bli.
- Hol kommune har i dag eiendomsskatt på «verker og bruk», den er fastsatt til 7 promille.
- Ny eiendomsskatt vil fra 2016 omfatte hele kommunen, hytter, faste eiendommer og næringseiendommer. Kommunens administrasjon vil nå arbeide med utformingen av skatten. Dette vil omfatte skattesatser (minimum 2 promille), fradragsmuligheter og takstgrunnlag, som både skal være rettferdig og rimelig i forhold til hva midlene skal brukes til.
- Midlene som kommer inn er vedtatt brukt med 40% til utvikling og vedlikehold av sti- og løypenettet og 60% til oppbygging av fonds/nedbetaling av lån. Midlene skal ikke brukes til «drift» av kommunen.
Kommunen vil fortsatt, utover det som kommer inn via eiendomsskatten, bruke store summer på reiselivsutvikling i hele kommunen.
Erik Kaupang Hallvard Lilleslett
Gruppeleder Arbeiderpartiet Gruppeleder Senterpartiet

Mathias Eide Sataøen Jon-Andreas Kolderup
Gruppeleder Venstre Gruppeleder Høyre

Re: Leserinnlegg i Hlalingdølen om den nye eiendomsskatten i Hol Kommune

Angående eiendomsskatt og bruk
Det er vedtatt eiendomsskatt i Hol fra 2016. Vedtaket inkluderer at kommunens inntekter av den nye skatten skal nyttes til løyper og oppbygging av fonds/nedbetaling av lån. Men er det riktig som Trond Andresen sier i Hallingdølen 30.12.14, at bruk av eiendomsskatt avgjøres i kommunestyret ved hver budsjettbehandling.
I kommunestyret sa undertegnede, på vegne av Hol Høyre, at vi vil invitere de øvrige politiske partier i kommunen til å inngå en avtale om fremtidig bruk av de innkomne midlene, i overensstemmelse med vedtaket som er gjort for 2016. Invitasjon til en slik avtale vil bli sendt de øvrige partilagene rett over nyttår. Bruksmåten vil da kunne legges inn i de respektive partiers programmer for kommende kommunevalg. Det vil Hol Høyre gjøre.
Jon-Andreas Kolderup
Gruppeleder Hol Høyre