Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Eiendomsskatt i Hol

På sidene til Inger-Brit leser jeg i dag:
Der ble det fattet et omforent forslag fra AP - Høyre - Venstre og Senterpartiet : Det blir innført eiendomsskatt i Hol kommune fra 2016. Av denne skatten skal 40 % gå rett inn i drift og utvikling av løyper og stier i hele kommunen. Hvilken "takst" eiendomsskatten skal beregnes fra , kommer tilbake som sak i Kommunestyret etterhvert. 60 % skal gå til oppbygging av fond.

Jeg er prinsipielt motstander av eiendomsskatt som et generelt middel til å bedre kommuners økonomi. Dette er en usosial skatt som rammer uten hensyn til skatteevne. Eiendomsskatt ble opprinnelig innført for å dekke kommuners spesielle utgifter i forbindelse med eiendommer, men slike utgifter dekkes nå isteden av "kommunale avgifter" (samt direkte betaling for visse tjenester).

En redelig måte å dekke økt inntektsbehov i stat og kommune vil være å øke den ordinære skatt på inntekt (og eventuelt på formue) heller enn å innføre slike kamuflerte generelle ekstraskatter på formue som eiendomsskatt er blitt.

Jeg har tidligere gitt uttrykk for at Ustaoset Vel bør vurdere sitt tilskudd til skiløypene i området dersom eiendomsskatt skulle bli innført i Hol kommune, og jeg varsler allerede nå at jeg sannsynligvis kommer til å fremme forslag på årsmøtet i 2015 om nedsettelse av medlemskontingenten til vellet og nedsettelse av løypetilskuddet fra vellet, tilsvarende den økonomiske belastningen innføring av eiendomsskatt vil medføre for hytteeierne og beboerne på Ustaoset.

Ustaoset vel har i mange år gitt et frivillig bidrag til drift og utvikling av løyper og stier, dette bidraget finansieres gjennom en større del av medlemskontingenten. Når Hol kommune nå ved innføring av eiendomsskatt vil overta en betydelig del av disse utgiftene er det rimelig at bidraget fra Ustaoset vel og medlemskontingenten i vellet reduseres tilsvarende.

Re: Eiendomsskatt i Hol

Støttes!
Ingen grunn til at man skal betale i begge ender.

Hvor høy eiendomsskatt er det forresten snakk om fra og med 2016?
Hvor mye vil det utgjøre i kroner for hytter på 50-100 kvm?