Debattforum Vindegg.no
Start a New Topic 
Author
Comment
Skrot fra skitrekk i Verpelia

For mange år siden var det et enkelt skitrekk i Verpelia.Det har ikke vært i bruk på mange år, men rester står fortsatt på toppen og i bunn ved vegen.
Kanskje ligger det fortsatt også rester av dralinen igjen i terrenget like ved siden av løypen.
Jeg håper at Ustaoset Vel eller andre kan bidra til at grunneier/trekkeier rydder opp og får fjernet restene.